Tvungent psykisk helsevern

Helsehjelp skal som hovedregel gis på grunnlag av gyldig samtykke fra pasienten.