HELSENORGE

Ultralyd - rutineundersøkelse ved graviditet

Rutine ultralyd er en undersøkelse som tilbys alle gravide rundt uke 18 i svangerskapet.