Leverandørkontakt

Ved innkjøp skal lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter følges. Dette regelverket bidrar til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at anskaffelsene skjer på en samfunnstjenlig måte.

​De grunnleggende krav er blant annet god forretningsskikk, høy forretningsetisk standard i den interne saksbehandling, og at det ikke skjer forskjellsbehandling mellom leverandører. En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på konkurranse, og hensynet til forutsigbarhet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet skal ivaretas.

Les om etiske retningslinjer for innkjøp og etisk samhandling

Alle møter skal være avtalt på forhånd i tråd med foretakets fullmaktsregime. Uanmeldte besøk på helseforetakene skal ikke finne sted.

Ledere på nivå 3, avdelingssjefer, har fullmakt til å godkjenne møteavtaler. Klikk på overskriften «Organisering» på nettsiden om foretaket for å laste ned organisasjonskart med oversikt over alle avdelingssjefer.

For å oppnå kontakt med en avdelingssjef, benytt e-postadresse etter følgende mal: fornavn.mellomnavn.etternavn@vestreviken.no
NB! Ikke bruk æ ø å.

Innkjøpssjef i Vestre Viken: Bente Gustavson

Faktura

Faktura kan sendes på e-post til faktura@vestreviken.no

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.