To medarbeidere i Vestre Viken

Om oss

Vestre Viken er et av de største helseforetakene i Norge.

Vi leverer spesialisthelsetjenester til rundt 490 000 mennesker i 26 kommuner.

Organisering

Vestre Viken helseforetak består av somatisk virksomhet ved Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har psykiatriske sykehusavdelinger ved Blakstad og Lier, fem distriktpsykiatriske sentre (DPS-er), tilbud innen barne- og ungdomspsykiatri samt tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling. Vi har dessuten virksomhet ved 15 ambulansestasjoner.

Vestre Viken HF ble stiftet 30. mars 2009 og er et helseforetak innenfor det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst RHF. Vestre Viken ledes av administrerende direktør Nils Fr. Wisløff.  I 2016 var vi 9 400 ansatte som utførte til sammen 7 150 årsverk. 

Organisasjonskart (pdf) Styret Ledelsen Avdelinger Brukerutvalget Tillitsvalgte Ledige stillinger

Mer om oss

For media Offentlig postjournal Mål og strategier Utviklingsplan 2035 Nytt sykehus i Drammen Miljøpolitikk Etikk
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.