Styret

Styret i Vestre Viken HF består av styreleder, nestleder, fem eieroppnevnte styremedlemmer og tre representanter valgt av og blant de ansatte.

Innkalling, saksliste og saksdokumenter til møtene blir lagt ut på denne siden. Styremøtene er åpne for allmennheten.

Styrets sammensetning

Styreleder:

Torbjørn Almlid

Nestleder:

Ingeborg Sivertsen

Styresekretær:   

Elin Onsøyen
Telefon: 958 12 504

Styremedlemmer:

Margrethe Snekkerbakken   
Geir Kåre Strømmen    
Hildur Horn Øyen    
Line Spiten - valgt av og blant de ansatte
Harald Bergan - valgt av og blant de ansatte
Liv Blom-Stokstad - valgt av og blant de ansatte

Vararepresentanter for Line Spiten og Harald Bergan:    

1. John-Egil Kvamsøe
2. Gry Lilleås Christoffersn
3. Nina Bjerke
4. Harald Baardseth

Vararepresentanter for Liv Blom-Stokstad:

1. Cathrine Winsnes Lange
2. Ole Darre Næss
3. Erik Hauge Engebretsen

Styrets vedtekter og instruks

Vedtekter Instruks Årsrapport 2015

Kommende styremøter

Styremøter og saksdokumenter 2017

27. februar 2017

Innkalling og sakspapirerMøtereferat- Foreløpig

27. mars 2017

Innkalling og sakspapirerMøtereferat - Foreløpig

24. april 2017

Innkalling og sakspapirerMøtereferat - Foreløpig

19. juni 2017

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat

25. september 2017

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat

30. oktober 2017

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat

27. november 2017

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat

18. desember 2017

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat

Styremøter og saksdokumenter 2016

28. januar 2016

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

19. februar 2016

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

14. mars 2016

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

25. april 2016

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

09. mai 2016

Innkalling og sakspapirer Møtereferat


20. juni 2016

Innkalling og sakspapirer Møtereferat


29. august 2016

Innkalling og sakspapirer Møtereferat


08. september 2016

Innkalling og sakspapirer Møtereferat


26. september 2016

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

 
24. oktober 2016

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

 
28. oktober 2016

Telefonmøte

Presentasjon som ble brukt i styremøtet Møtereferat


05. desember 2016

Innkalling og sakspapirer Møtereferat


19. desember 2016

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

Styremøter og saksdokumenter 2015

23. februar 2015

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

23. mars 2015

Innkalling og sakspapirer Møtereferat


27. april 2015

Innkalling og sakspapirer Møtereferat


15. juni 2015

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

20. august 2015

Telefonmøte - Ingen innkalling

Møtereferat


21. september 2015

Innkalling og sakspapirer Møtereferat


26. oktober 2015

Innkalling og sakspapirer Møtereferat


23. november 2015

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

21. desember 2015

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

 

ELDRE StyreSAKER

Hvis du ønsker dokumenter fra tidligere styremøter, kontakt oss på postmottak@vestreviken.no, så sender vi deg dokumentene på e-post.