Styret

Styret i Vestre Viken HF består av styreleder, nestleder, fem eieroppnevnte styremedlemmer og tre representanter valgt av og blant de ansatte. Innkalling, saksliste og saksdokumenter til møtene blir lagt ut på denne siden. Styremøtene er åpne for allmennheten.

Styresekretær:   

Elin Onsøyen
Telefon: 958 12 504

Styrets sammensetning

Styreleder:

Torbjørn Almlid

Nestleder:

Margrethe Snekkerbakken

Styremedlemmer:

Bovild Tjønn
Geir Kåre Strømmen
Torkild Bjørnson
Tom Frost - valgt av og blant de ansatte
Toril A. K. Morken - valgt av og blant de ansatte
John Egil Kvamsøe - valgt av og blant de ansatte

Vararepresentanter for ansattrepresentantene:   

1. Gry L. Christoffersen
2. Heidi E. N. Haugen
3. Nina Bjerke
4. Harald Baardseth

Styrets vedtekter, instruks og årsrapporter

Vedtekter Styreinstruks 2018-2020 - Vedtatt 19. mars 2018

Årsrapport 2017Årsrapport 2018

Kommende styremøter

Arkiv

Styremøter og saksdokumenter 2020

24. februar 2020

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 24. februar 2020

Foreløpig møtereferat

30. mars 2020

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 30. mars 2020

Foreløpig møtereferat

27. april 2020

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 27. april 2020

Foreløpig møtereferat

15. juni 2020

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 15. juni 2020

Foreløpig møtereferat

21. september 2020

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 21. september 2020

Foreløpig møtereferat

26. oktober 2020

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 26. oktober 2020

Foreløpig møtereferat

16. november 2020

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 16. november 2020

Foreløpig møtereferat

14. desember 2020

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 14. desember 2020

Foreløpig møtereferat

Styremøter og saksdokumenter 2019

21. januar 2019

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 21. januar 2019 Møtereferat fra styremøtet i Vestre Viken 21. januar 2019

25. februar 2019

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 25. februar 2019 Møtereferat fra styremøtet i Vestre Viken 25. februar 2019

8. mars 2019

Telefonstyremøte fra kl. 15:30.
Sak til behandling: Nytt sykehus i Drammen - fullmakt tomteerverv Brakerøya.
Møtet ble lukket i henhold til offentleglova § 23.

25. mars 2019

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 25. mars 2019 Møtereferat fra styremøtet i Vestre Viken 25. mars 2019

6. mai 2019

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 6. mai 2019 Møtereferat fra styremøtet i Vestre Viken 6. mai 2019

26. juni 2019

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 26. juni 2019 Møtereferat fra styremøte i Vestre Viken 26. juni 2019

8. juli 2019

Telefonstyremøte fra kl. 10:00.
Sak til behandling: Nytt sykehus – status tomteerverv – fullmakt til makeskifte av eiendom og pantsettelse for gjennomføring av oppgjør. Møtet ble lukket og saksfremlegget til møtet ble unntatt offentlighet i henhold til offentleglova § 23 og offentleglova § 12.

Møtereferat fra styremøte i Vestre Viken 8. juli 2019

26. august 2019

Telefonstyremøte fra kl. 15:00.
Behandling av styresak 33/2019 - Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr juli 2019.

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 26. august 2019

Møtereferat fra styremøte i Vestre Viken 26. august 2019

23. september 2019

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 23. september 2019

Møtereferat fra styremøte i Vestre Viken 23. september 2019

28. oktober 2019

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 28. oktober 2019 Møtereferat fra styremøte i Vestre Viken 28. oktober 2019

25. november 2019

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 25. november 2019 Møtereferat fra styremøte i Vestre Viken 25. november 2019

16. desember 2019

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 16. desember 2019Foreløpig møtereferat

Styremøter og saksdokumenter 2018

29. januar 2018

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

26. februar 2018

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

01. mars 2018

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

19. mars 2018

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat

18. april 2018

Lukket styremøte

Møtereferat

3. mai 2018

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

7. juni 2018

Ekstraordinært styremøte

Møtereferat

27. juni 2018

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat

24. september 2018

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat

29. oktober 2018

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat

1. november 2018

Ekstraordinært telefonstyremøte

Møtereferat

17. desember 2018

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat - foreløpig

Styremøter og saksdokumenter 2017

27. februar 2017

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

27. mars 2017

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

24. april 2017

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

19. juni 2017

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

25. september 2017

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

04. oktober 2017

På denne datoen ble det avholdt telefonstyremøte.
Møtet var lukket i henhold til helseforetaksloven § 26 a, punkt 1 og 3.

18. oktober 2017

På denne datoen ble det avholdt telefonstyremøte.
Møtet var lukket i henhold til helseforetaksloven § 26 a, punkt 1 og 3.

30. oktober 2017

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

27. november 2017

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

18. desember 2017

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat

ELDRE StyreSAKER

Dokumenter fra styremøter fra 2013 til og med 2016

Hvis du ønsker dokumenter fra styremøter tidligere enn 2013, kontakt oss på postmottak@vestreviken.no, så sender vi deg dokumentene på e-post.

Fant du det du lette etter?