Styret

Styret i Vestre Viken HF består av styreleder, nestleder, fem eieroppnevnte styremedlemmer og tre representanter valgt av og blant de ansatte. Innkalling, saksliste og saksdokumenter til møtene blir lagt ut på denne siden. Styremøtene er åpne for allmennheten.

Styresekretær:   

Elin Onsøyen
Telefon: 958 12 504

Styrets sammensetning

Styreleder:


Siri Hatlen, styreleder i Vestre Viken helseforetak.
Siri Hatlen

Nestleder:

Margrethe Snekkerbakken

Styremedlemmer:

Bovild Tjønn
Geir Kåre Strømmen
Robert Bjerkenes
Tom Frost - valgt av og blant de ansatte
Toril A. K. Morken - valgt av og blant de ansatte
John Egil Kvamsøe - valgt av og blant de ansatte

Vararepresentanter for ansattrepresentantene:   

1. Gry L. Christoffersen
2. Heidi E. N. Haugen
3. Nina Bjerke
4. Harald Baardseth

Styrets vedtekter, instruks og årsrapporter

Styrevedtekter Styreinstruks 2018-2020 - Vedtatt 19. mars 2018 Årsrapport 2017 Årsrapport 2018 Årsrapport 2019

Kommende styremøter

 • Mandag 21.09.
  Styremøte 21. september 2020

  Styret i Vestre Viken arrangerer møte der aktuelle saker tas opp. Styremøtene er åpne for allmennheten. Program, saksdokumenter og vedlegg finner du på denne siden.

 • Mandag 26.10.
  Styremøte 26. oktober 2020

  Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.

 • Mandag 16.11.
  Styremøte 16. november 2020

  Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.

 • Mandag 14.12.
  Styremøte 14. desember 2020

  Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.

 • Styremøte 31. august 2020

  Styret i Vestre Viken arrangerer møte der aktuelle saker tas opp. Styremøtene er åpne for allmennheten. Program, saksdokumenter og vedlegg finner du på denne siden.

Arkiv

Styremøter og saksdokumenter 2020

24. februar 2020

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 24. februar 2020 Møteprotokoll fra styremøte i Vestre Viken 24. februar 2020

NB! Protokollen er endelig, men fortsatt usignert grunnet situasjonen rundt koronapandemien.

30. mars 2020

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 30. mars 2020 Foreløpig møteprotokoll

14. april 2020

Ekstraordinært styremøte som Skype/telefon-møte.
Sak: Plan for å øke behandlingskapasiteten i forbindelse med Covid-19-epidemien.

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 14. april 2020Arrangementsiden med program for møtet kan du se her

27. april 2020

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 27. april 2020 Foreløpig møteprotokoll

25. mai 2020

Styremøte som Skype/telefon-møte.

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 25. mai 2020

15. juni 2020

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 15. juni 2020Møteprotokoll fra styremøte i Vestre Viken 15. juni 2020

31. august 2020

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 31. august 2020

Foreløpig møteprotokoll

21. september 2020

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 21. september 2020

Foreløpig møteprotokoll

26. oktober 2020

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 26. oktober 2020

Foreløpig møteprotokoll

16. november 2020

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 16. november 2020

Foreløpig møteprotokoll

14. desember 2020

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 14. desember 2020

Foreløpig møteprotokoll

Styremøter og saksdokumenter 2019

21. januar 2019

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 21. januar 2019 Møteprotokoll fra styremøtet i Vestre Viken 21. januar 2019

25. februar 2019

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 25. februar 2019 Møteprotokoll fra styremøtet i Vestre Viken 25. februar 2019

8. mars 2019

Telefonstyremøte fra kl. 15:30.
Sak til behandling: Nytt sykehus i Drammen - fullmakt tomteerverv Brakerøya.
Møtet ble lukket i henhold til offentleglova § 23.

25. mars 2019

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 25. mars 2019 Møteprotokoll fra styremøtet i Vestre Viken 25. mars 2019

6. mai 2019

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 6. mai 2019 Møteprotokoll fra styremøtet i Vestre Viken 6. mai 2019

26. juni 2019

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 26. juni 2019 Møteprotokoll fra styremøte i Vestre Viken 26. juni 2019

8. juli 2019

Telefonstyremøte fra kl. 10:00.
Sak til behandling: Nytt sykehus – status tomteerverv – fullmakt til makeskifte av eiendom og pantsettelse for gjennomføring av oppgjør. Møtet ble lukket og saksfremlegget til møtet ble unntatt offentlighet i henhold til offentleglova § 23 og offentleglova § 12.

Møteprotokoll fra styremøte i Vestre Viken 8. juli 2019

26. august 2019

Telefonstyremøte fra kl. 15:00.
Behandling av styresak 33/2019 - Virksomhetsrapportering for Vestre Viken pr juli 2019.

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 26. august 2019

Møteprotokoll fra styremøte i Vestre Viken 26. august 2019

23. september 2019

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 23. september 2019

Møteprotokoll fra styremøte i Vestre Viken 23. september 2019

28. oktober 2019

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 28. oktober 2019 Møteprotokoll fra styremøte i Vestre Viken 28. oktober 2019

25. november 2019

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 25. november 2019 Møteprotokoll fra styremøte i Vestre Viken 25. november 2019

16. desember 2019

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 16. desember 2019 Møteprotokoll fra styremøte i Vestre Viken 16. desember 2019

Styremøter og saksdokumenter 2018

29. januar 2018

Innkalling og sakspapirer Møteprotokoll

26. februar 2018

Innkalling og sakspapirer Møteprotokoll

01. mars 2018

Innkalling og sakspapirer Møteprotokoll

19. mars 2018

Innkalling og sakspapirer

Møteprotokoll

18. april 2018

Lukket styremøte

Møteprotokoll

3. mai 2018

Innkalling og sakspapirer Møteprotokoll

7. juni 2018

Ekstraordinært styremøte

Møteprotokoll

27. juni 2018

Innkalling og sakspapirer

Møteprotokoll

24. september 2018

Innkalling og sakspapirer

Møteprotokoll

29. oktober 2018

Innkalling og sakspapirer

Møteprotokoll

1. november 2018

Ekstraordinært telefonstyremøte

Møteprotokoll

17. desember 2018

Innkalling og sakspapirer

Møteprotokoll - foreløpig

Styremøter og saksdokumenter 2017

27. februar 2017

Innkalling og sakspapirer Møteprotokoll

27. mars 2017

Innkalling og sakspapirer Møteprotokoll

24. april 2017

Innkalling og sakspapirer Møteprotokoll

19. juni 2017

Innkalling og sakspapirer Møteprotokoll

25. september 2017

Innkalling og sakspapirer Møteprotokoll

04. oktober 2017

På denne datoen ble det avholdt telefonstyremøte.
Møtet var lukket i henhold til helseforetaksloven § 26 a, punkt 1 og 3.

18. oktober 2017

På denne datoen ble det avholdt telefonstyremøte.
Møtet var lukket i henhold til helseforetaksloven § 26 a, punkt 1 og 3.

30. oktober 2017

Innkalling og sakspapirer Møteprotokoll

27. november 2017

Innkalling og sakspapirer Møteprotokoll

18. desember 2017

Innkalling og sakspapirer

Møteprotokoll

ELDRE StyreSAKER

Dokumenter fra styremøter fra 2013 til og med 2016

Hvis du ønsker dokumenter fra styremøter tidligere enn 2013, kontakt oss på postmottak@vestreviken.no, så sender vi deg dokumentene på e-post.

Fant du det du lette etter?