Styret

Styret i Vestre Viken HF består av styreleder, nestleder, fem eieroppnevnte styremedlemmer og tre representanter valgt av og blant de ansatte. Innkalling, saksliste og saksdokumenter til møtene blir lagt ut på denne siden. Styremøtene er åpne for allmennheten.

Styresekretær:   

Elin Onsøyen
Telefon: 958 12 504

Styrets sammensetning

Styreleder:

Torbjørn Almlid

Nestleder:

Margrethe Snekkerbakken

Styremedlemmer:

Bovild Tjønn
Geir Kåre Strømmen
Torkild Bjørnson
Tom Frost - valgt av og blant de ansatte
Toril A. K. Morken - valgt av og blant de ansatte
John Egil Kvamsøe - valgt av og blant de ansatte

Vararepresentanter for ansattrepresentantene:   

1. Gry L. Christoffersen
2. Heidi E. N. Haugen
3. Nina Bjerke
4. Andrea Dobloug
5. Harald Baardseth

Styrets vedtekter, instruks og årsrapporter

Vedtekter

Styreinstruks 2018-2020 - Vedtatt 19. mars 2018

Årsrapport 2016Årsrapport 2017

Kommende styremøter

 • Mandag 25.03.
  Styremøte 25. mars 2019

  Styret i Vestre Viken arrangerer møte der aktuelle saker tas opp. Styremøtene er åpne for allmennheten. Program, saksdokumenter og vedlegg finner du på denne siden.

 • Mandag 06.05.
  Styremøte 6. mai 2019

  Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.

 • Mandag 24.06.
  Styremøte 24. juni 2019

  Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.

 • Mandag 26.08.
  Styremøte 26. august 2019

  Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.

 • Mandag 23.09.
  Styremøte 23. september 2019

  Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.

 • Torsdag 17.10.
  Styremøte 17. oktober 2019

  Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.

 • Mandag 28.10.
  Styremøte 28. oktober 2019

  Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.

 • Mandag 25.11.
  Styremøte 25. november 2019

  Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.

 • Mandag 16.12.
  Styremøte 16. desember 2019

  Møteinnkalling og dokumenter til styremøtet legges ut ca. én uke før møtet.

Styremøter og saksdokumenter 2019

21. januar 2019

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 21. januar 2019Foreløpig møtereferat fra styremøtet i Vestre Viken 21. januar 2019

25. februar 2019

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 25. februar 2019Foreløpig møtereferat fra styremøtet i Vestre Viken 25. februar 2019

8. mars 2019

Telefonstyremøte fra kl. 15:30.
Sak til behandling: Nytt sykehus i Drammen - fullmakt tomteerverv Brakerøya.
Styredokumentet fra møtet er unntatt offentlighet.

25. mars 2019

Innkalling og sakspapirer til styremøtet i Vestre Viken 25. mars 2019

Møtereferat

6. mai 2019

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat

24. juni 2019

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat

26. august 2019

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat

23. september 2019

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat

17. oktober 2019

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat

28. oktober 2019

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat

25. november 2019

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat

16. desember 2019

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat

Styremøter og saksdokumenter 2018

29. januar 2018

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

26. februar 2018

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

01. mars 2018

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

19. mars 2018

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat

18. april 2018

Lukket styremøte

Møtereferat

3. mai 2018

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

7. juni 2018

Ekstraordinært styremøte

Møtereferat

27. juni 2018

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat

24. september 2018

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat

29. oktober 2018

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat

1. november 2018

Ekstraordinært telefonstyremøte

Møtereferat

17. desember 2018

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat - foreløpig

Styremøter og saksdokumenter 2017

27. februar 2017

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

27. mars 2017

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

24. april 2017

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

19. juni 2017

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

25. september 2017

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

04. oktober 2017

På denne datoen ble det avholdt telefonstyremøte.
Møtet var lukket i henhold til Helseforetaksloven § 26 a, punkt 1 og 3.

18. oktober 2017

På denne datoen ble det avholdt telefonstyremøte.
Møtet var lukket i henhold til Helseforetaksloven § 26 a, punkt 1 og 3.

30. oktober 2017

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

27. november 2017

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

18. desember 2017

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat

ELDRE StyreSAKER

Dokumenter fra styremøter fra 2013 til og med 2016

Hvis du ønsker dokumenter fra styremøter tidligere enn 2013, kontakt oss på postmottak@vestreviken.no, så sender vi deg dokumentene på e-post.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.