Styret

Styret i Vestre Viken HF består av styreleder, nestleder, fem eieroppnevnte styremedlemmer og tre representanter valgt av og blant de ansatte.

Innkalling, saksliste og saksdokumenter til møtene blir lagt ut på denne siden. Styremøtene er åpne for allmennheten.

Styrets sammensetning

Styreleder:

Torbjørn Almlid

Nestleder:

Ingeborg Sivertsen

Styresekretær:   

Elin Onsøyen
Telefon: 958 12 504

Styremedlemmer:

Margrethe Snekkerbakken   
Geir Kåre Strømmen    
Hildur Horn Øyen    
John-Egil Kvamsøe - valgt av og blant de ansatte
Harald Bergan - valgt av og blant de ansatte
Liv Blom-Stokstad - valgt av og blant de ansatte

Vararepresentanter for John Egil Kvamsøe og Harald Bergan:    

1. Gry Lilleås Christoffersn
2. Nina Bjerke
3. Harald Baardseth

Vararepresentanter for Liv Blom-Stokstad:

1. Cathrine Winsnes Lange
2. Ole Darre Næss
3. Erik Hauge Engebretsen

Styrets vedtekter, instruks og årsrapporter

Vedtekter Instruks Årsrapport 2015Årsrapport 2016

Kommende styremøter

Styremøter og saksdokumenter 2018

29. januar 2018

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat

26. februar 2018

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat

19. mars 2018

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat

30. april 2018

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat

25. juni 2018

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat

24. september 2018

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat

29. oktober 2018

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat

26. november 2018

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat

17. desember 2018

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat

Styremøter og saksdokumenter 2017

27. februar 2017

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

27. mars 2017

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

24. april 2017

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

19. juni 2017

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

25. september 2017

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

04. oktober 2017

På denne datoen ble det avholdt telefonstyremøte.
Møtet var lukket i henhold til Helseforetaksloven § 26 a, punkt 1 og 3.

18. oktober 2017

På denne datoen ble det avholdt telefonstyremøte.
Møtet var lukket i henhold til Helseforetaksloven § 26 a, punkt 1 og 3.

30. oktober 2017

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

27. november 2017

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat

18. desember 2017

Innkalling og sakspapirer

Møtereferat

Styremøter og saksdokumenter 2016

28. januar 2016

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

19. februar 2016

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

14. mars 2016

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

25. april 2016

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

09. mai 2016

Innkalling og sakspapirer Møtereferat


20. juni 2016

Innkalling og sakspapirer Møtereferat


29. august 2016

Innkalling og sakspapirer Møtereferat


08. september 2016

Innkalling og sakspapirer Møtereferat


26. september 2016

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

 
24. oktober 2016

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

 
28. oktober 2016

Telefonmøte

Presentasjon som ble brukt i styremøtet Møtereferat


05. desember 2016

Innkalling og sakspapirer Møtereferat


19. desember 2016

Innkalling og sakspapirer Møtereferat

ELDRE StyreSAKER

Dokumenter fra styremøter i 2013, 2014 og 2015

Hvis du ønsker dokumenter fra styremøter tidligere enn 2013, kontakt oss på postmottak@vestreviken.no, så sender vi deg dokumentene på e-post.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.