Styret

Styret i Vestre Viken HF består av styreleder, nestleder, syv eieroppnevnte styremedlemmer og fire representanter valgt av og blant de ansatte. Innkalling, saksliste og saksdokumenter til møtene blir lagt ut på denne siden. Styremøtene er åpne for allmennheten.

Styresekretær:   

Hilde Enget
Telefon: 48166624

Styrets sammensetning

Styreleder:


Siri Hatlen, styreleder i Vestre Viken helseforetak.
Siri Hatlen

Nestleder:

Margrethe Snekkerbakken

Styremedlemmer:

Bovild Tjønn
Ane R. Breivega
Robert Bjerknes
Morten Stødle
Hans Kristian Glesne

Tom Frost - valgt av og blant de ansatte
Toril A. K. Morken - valgt av og blant de ansatte
John Egil Kvamsøe - valgt av og blant de ansatte
Gry L. Christoffersen - valgt av og blandt de ansatte

Vararepresentanter for ansattrepresentantene:   

1. Heidi E. N. Haugen
2. Emma U. N. Klev
3. Nina Bjerke
4. Harald Baardseth
5. Joan S. Nygard

Vedtekter og instrukser

Vedtekter for Vestre Viken HFInstruks for styret i Vestre Viken HF

Instruks for administrerende direktør i Vestre Viken HF

TIDLIGERE Styredokumenter

Styredokumenter fra 2021

25. januar 2021: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 25. januar 2021: Møtereferat fra styremøtet 22. februar 2021: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 22. februar 2021: Møtereferat fra styremøtet 22. mars 2021: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 22. mars 2021: Møtereferat fra styremøtet 26. april 2021: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 26. april 2021: Møtereferat fra styremøtet 31. mai 2021: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 31. mai 2021: Møtereferat fra styremøtet 21. juni 2021: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 21. juni 2021: Møtereferat fra styremøtet30. august 2021: Innkalling og sakspapirer til styremøtet

30. august 2021: Møtereferat fra styremøtet

27. september 2021: Innkalling og sakspapirer til styremøtet27. september 2021: Møtereferat fra styremøtet25. oktober 2021: Innkalling og sakspapirer til styremøtet

25. oktober 2021: Foreløpig møtereferat fra styremøtet

29. november 2021: Innkalling og sakspapirer til styremøtet

29. november 2021: Foreløpig møtereferat fra styremøtet

20. desember 2021: Innkalling og sakspapirer til styremøtet

20. desember 2021: Foreløpig møtereferat fra styremøtet

Styredokumenter fra 2020

24. februar 2020: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 24. februar 2020: Møtereferat fra styremøtet (referatet er endelig, men usignert gunnet situasjonen rundt koronapandemien) 30. mars 2020: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 30. mars 2020: Møtereferat fra styremøtet 14. april 2020: Innkalling og sakspapirer til ekstraordinært styremøte via Skype/telefon 14. april 2020: Møtereferat fra ekstraordinært styremøte 27. april 2020: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 27. april 2020: Møtereferat fra styremøtet 25. mai 2020: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 15. juni 2020: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 15. juni 2020: Møtereferat fra styremøtet 31. august 2020: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 31. august 2020: Møtereferat fra styremøtet 21. september 2020: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 21. september 2020: Møtereferat fra styremøtet 26. oktober 2020: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 26. oktober 2020: Møtereferat fra styremøtet 16. november 2020: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 16. november 2020: Møtereferat fra styremøtet 14. desember 2020: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 14. desember 2020: Møtereferat fra styremøtet

Eldre styredokumenter

Arkiv over alle styredokumenter fra 2015 til i dag

Hvis du ønsker dokumenter fra styremøter tidligere enn 2015, kontakt oss på postmottak@vestreviken.no så sender vi deg dokumentene på e-post.

 
 

Søk i alle styredokumenter fra 2015 til i dag
Fant du det du lette etter?