Styret

Styret i Vestre Viken HF består av styreleder, nestleder, syv eieroppnevnte styremedlemmer og fire representanter valgt av og blant de ansatte. Innkalling, saksliste og saksdokumenter til møtene blir lagt ut på denne siden. Styremøtene er åpne for allmennheten.

Styresekretær:   

Hilde Enget.
Telefon: 481 66 624.

Styrets sammensetning

Styreleder:


Siri Hatlen, styreleder i Vestre Viken helseforetak.
Siri Hatlen ​
E-post: vvhfpbsekretariat@vestreviken.no

Nestleder:

Hans Tore Frydnes

Styremedlemmer:

Bovild Tjønn
Robert Bjerknes
Hans Kristian Glesne
Kari Fjelldal​

Tom Frost - valgt av og blant de ansatte
Toril A. K. Morken - valgt av og blant de ansatte
Maria Josefsen Gundersen - valgt av og blant de ansatte
Gry L. Christoffersen - valgt av og blandt de ansatte

Vararepresentanter for ansattrepresentantene:   

1. Heidi Elisabeth Neverdal Haugen
2. Harald Baardseth
3. Joan Sigrun Nygard
4. Anders Thorne Narverud
5. Nina Bjerke​
6. Emma Ursula Nielsen Klev

Vedtekter og instrukser

Vedtekter for Vestre Viken HF

Instruks for styret i Vestre Viken HF

Instruks for administrerende direktør i Vestre Viken HF​​​

Styredokumenter fra 2023

30. januar 2023: Innkalling og sakspapirer til styremøtet

30. januar 2023: Møtereferat fra styremøtet

3. februar 2023: Innkalling og sakspapirer til ekstraordinært styremøte

3. februar 2023: Møtereferat fra ekstraordinært styremøte i Vestre Viken

27. februar 2023: Innkalling og sakspapirer til styremøtet

27. februar 2023: Møtereferat fra styremøtet

27. mars 2023: Innkalling og sakspapirer til styremøtet

27. mars 2023: Møtereferat fra styremøtet

15. mai 2023: Innkalling og sakspapirer til styremøtet

15. mai 2023: Møtereferat fra styremøtet

12. juni 2023: Innkalling og sakspapirer til styremøtet

12. juni 2023: Møtereferat fra styremøtet

28. august 2023: Innkalling og sakspapirer til styremøtet

28. august 2023: Møtereferat fra styremøtet

30. august 2023: Møtereferat fra styremøtet

TIDLIGERE Styredokumenter

Styredokumenter fra 2022

31. januar 2022: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 31. januar 2022: Møtereferat fra styremøtet 28. februar 2022: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 28. februar 2022: Møtereferat fra styremøtet 28. mars 2022: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 28. mars 2022: Møtereferat fra styremøtet 25. april 2022: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 25. april 2022: Møtereferat fra styremøtet 30. mai 2022: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 30. mai 2022: Møtereferat fra styremøtet20. juni 2022: Møtereferat fra styremøtet 29. august 2022: innkalling og sakspapirer til styremøtet 29. august 2022: Møtereferat fra styremøtet 26. september 2022: innkalling og sakspapirer til styremøtet 26. september 2022: Møtereferat fra styremøtet31. oktober 2022: Innkalling og sakspapirer til styremøtet31. oktober 2022: Møtereferat fra styremøtet 28. november 2022: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 28. november 2022: Møtereferat fra styremøtet 12. desember 2022: Innkalling og sakspapirer til styremøtet

12. desember 2022: Møtereferat fra styremøtet

Styredokumenter fra 2021

25. januar 2021: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 25. januar 2021: Møtereferat fra styremøtet 22. februar 2021: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 22. februar 2021: Møtereferat fra styremøtet 22. mars 2021: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 22. mars 2021: Møtereferat fra styremøtet 26. april 2021: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 26. april 2021: Møtereferat fra styremøtet 31. mai 2021: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 31. mai 2021: Møtereferat fra styremøtet 21. juni 2021: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 21. juni 2021: Møtereferat fra styremøtet 30. august 2021: Innkalling og sakspapirer til styremøtet

30. august 2021: Møtereferat fra styremøtet

27. september 2021: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 27. september 2021: Møtereferat fra styremøtet 25. oktober 2021: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 25. oktober 2021: Møtereferat fra styremøtet 29. november 2021: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 29. november 2021: Møtereferat fra styremøtet 20. desember 2021: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 20. desember 2021: Møtereferat fra styremøtet

Styredokumenter fra 2020

24. februar 2020: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 24. februar 2020: Møtereferat fra styremøtet (referatet er endelig, men usignert gunnet situasjonen rundt koronapandemien) 30. mars 2020: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 30. mars 2020: Møtereferat fra styremøtet 14. april 2020: Innkalling og sakspapirer til ekstraordinært styremøte via Skype/telefon 14. april 2020: Møtereferat fra ekstraordinært styremøte 27. april 2020: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 27. april 2020: Møtereferat fra styremøtet 25. mai 2020: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 15. juni 2020: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 15. juni 2020: Møtereferat fra styremøtet 31. august 2020: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 31. august 2020: Møtereferat fra styremøtet 21. september 2020: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 21. september 2020: Møtereferat fra styremøtet 26. oktober 2020: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 26. oktober 2020: Møtereferat fra styremøtet 16. november 2020: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 16. november 2020: Møtereferat fra styremøtet 14. desember 2020: Innkalling og sakspapirer til styremøtet 14. desember 2020: Møtereferat fra styremøtet

Eldre styredokumenter

Arkiv over alle styredokumenter fra 2015 til i dag

Hvis du ønsker dokumenter fra styremøter tidligere enn 2015, kontakt oss på postmottak@vestreviken.no så sender vi deg dokumentene på e-post.

 
 

Søk i alle styredokumenter fra 2015 til i dag


Fant du det du lette etter?