HELSENORGE

Topp moderne mammografi-anlegg i bussene

To av mammografibussene er nå pusset opp og fått topp moderne mammografianlegg om bord.

Mammografibussen i Tromsø
KLAR FOR OPPDRAG. To av mammografibussene er nå pusset opp med moderne mammografianlegg. Her er bussen «Emma» ved UNN i Tromsø, hvor radiografer har fått opplæring i bruk av det nye mammografianlegget om bord.

Avdeling for Mobile elektromedisinske tjenester (MOB) i Vestre Viken HF har det nasjonale ansvaret for mammografibussene (Mobile enheter for mammografi).

Tre av fire busser har vært i drift siden 1995/96 og den nyeste siden 2000.

Mammografibussene er spesialkjøretøy som inneholder venterom, resepsjon, røntgenrom og pantry. De er bygget for å kunne takle Norges klimautfordringer og inneholder flere spesielle tekniske løsninger for å kunne sikre driften av mammografiscreening på en god måte.

Topp modernisert 

- Mammografibussene har vært godt vedlikeholdt opp gjennom årene. Da vi nå skulle skifte ut mammografianleggene i bussene «James» og «Emma» så var det også et behov for å gjennomføre vedlikeholdsarbeid av karosseriet og flere tekniske installasjoner, forteller Aage Dolven Jacobsen, avdelingssjef ved Avdeling for mobile elektromedisinske tjenester i Vestre Viken HF.

Inne i Mammografibussen

PUSSET OPP. Bussen er blitt topp moderne.

James og Emma har i denne forbindelse vært ved Kiitokori OY Special Vehicles, som er karosserifabrikken i Finland hvor mammografibussene også ble produsert, for vedlikehold og oppgradering. 

I tillegg til reparasjoner så ble nye mammografianlegg montert i Finland. Før bussene ble kjørt til bussfabrikken i Finland, ble de gamle mammografianleggene demontert i bussenes lokaler i Oslo.

Millimeterpresisjon

- Installasjon av nye mammografianlegg i slike kjøretøy er tidkrevende og en stor utfordring da det er trangt om plassen. Det har gått på millimeterpresisjon med nødvendige spesielle tekniske løsninger for å få alt på plass, sier Dolven Jacobsen.
I tillegg kommer vekten på mammografianlegget som gjør håndtering og bevegeligheten av anlegget vanskelig. 

Det har krevd mye forberedelser med tilpasninger og gode tekniske løsninger for å utføre montasjen av de nye anleggene.
- Vi brukte en oransje teip på siden av mammografianlegget for å beskytte anlegget mot skraper og riper da det plassert inn i bussen. Det var så trangt at teip var det eneste vi fikk plass til, sier Dolven Jacobsen.

Millimeterpresisjon

PRESISJON. Ikke store klaringen ved montering.

Da arbeidet ved fabrikken i Finland var ferdig, ble mammografibussene kjørt til bussenes lokaler i Oslo. Her ble den siste delen av installasjonen av nye mammografianlegg sluttført.

En fysiker fra Kreftregisteret har gjennomført mottakskontroll av mammografianleggene og MOB har fått opplæring av applikasjonsspesialist i bruk av mammografianlegget i forbindelse med ned- og opprigging ved forflytning av kjøretøyet. 

MOB utfører for øvrig årlig teknisk gjennomgang av kjøretøyene.

Opplæring i bruk

Nylig ble bussen «James» kjørt til Haugesund sykehus og «Emma» til UNN i Tromsø hvor radiografer fikk opplæring i bruk av det nye mammografianlegget av applikasjonsspesialist. «James» ble deretter kjørt til Stord og «Emma» til Hasvik, for oppstart i mammografiscreeningen.

Mammografibussen Emma
I SITT RETTE ELEMENT. Mammografibussen «Emma» på havna i Hasvik.