nytt sykehus i Drammen

Nytt sykehus i Drammen

Helse Sør-Øst RHF og Vestre Viken HF er i gang med å bygge nytt sykehus i Drammen, som skal tas i bruk i 2025.

Det nye sykehuset på Brakerøya vil erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus. Det vil være integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

Siste nytt om nytt sykehus i Drammen

Fant du det du lette etter?