Tre ungdommer sitter på gressplenen utenfor en skole.

Om VIP Psykisk helse i skolen

Skoleprogrammet VIP har gjennom over 20 års arbeid med psykisk helse i skolen utviklet seg til å bli en tjeneste med flere ulike tiltak. Vi har derfor byttet navn til VIP Psykisk helse i skolen. Sammen utgjør våre tilbud en bred tilnærming til forebyggende og helsefremmende arbeid i skolen.

Vår hovedmålgruppe er fremdeles videregående skole, men de siste årene har vi blitt relevante også for ungdomsskolen gjennom VIP-makkerskap, og for ansatte i hele skoleløpet gjennom våre traumekurs.

VIP Psykisk helse i skolen eies av Vestre Viken helseforetak og finansieres av Helsedirektoratet. Derfor er det meste av det vi tilbyr gratis for skoler og deltagere. Du kan lese mer om våre tilbud nedenfor. 

 

VIP-programmet - psykisk helse på timeplanen

VIP-makkerskap - et tiltak for bedre læringsmiljø

Folkehelse og livsmestring i skolen

 

Samarbeidspartnere og referansegruppe

Skoleprogrammet VIP opprettet høsten 2020 en referansegruppe bestående av 14 representanter fra ulike utdanningssteder, foreninger og arbeidssteder knyttet til skole- og helsefeltet. Gruppa representerer hele landet og favner bredt hva gjelder fagbakgrunn og erfaring.

Vi har også flere samarbeidspartnere for å sikre faglig oppdatering på flere viktige felt. I tillegg til samarbeidsmøter, erfaringsutveksling og samarbeid om kurs, har flere av disse også bidratt med innspill i utviklingen av vårt materiell.

 

Skoleåret 20/21 samarbeider vi med:

Rosa kompetanse

Ombudene i Viken

Nasjonal digital læringsarena (NDLA)

NIFU - Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning

NTNU - samarbeider om forskningsprosjektet "Dramarommet og psykisk helse"

Helseetaten i Oslo kommune/Folkehelseinstituttet om Sunn Start - psykisk helse for ungdom med kort botid i Norge

Skoleprogrammet VIP er også representert i det tverrfaglige Livsmestringsnettverket 

 

 
Tidligere har vi samarbeidet med:

Læringsmiljøsenteret

Trygg læring

SMISO - Støttesenter mot incest Oslo

SANKS - Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus

 

Andre språk

Kombinasjonsflagg for engelsk språk.  

Fant du det du lette etter?