Forskning ved Drammen sykehus

Drammen sykehus har mange kliniske avdelinger med et bredt spekter av pasientgrupper med vanlige sykdommer, og forskningsmiljøer utvikles på bred front. Moderne forskning er lagarbeid, og det samarbeides bredt på tvers av avdelingene på sykehuset, andre klinikker i Vestre Viken og med universitetssykehusene.


Vi har mange lokale forskningsprosjekter, og deltar også i oppdragsforskning og multisenterstudier. Forskningen vår har som mål å bedre pasientbehandlingen gjennom sykdomsforebygging, i tillegg til bedre diagnostisering og optimal behandling ved redusert helse.


Våre forskere arbeider hovedsakelig på avdelingene som behandler sykdommen som undersøkes, mens en liten forskningsadministrasjon bistår prosjektene.

Ved Drammen sykehus er forskere og pågående forskningsprosjekter organisatorisk underlagt den enkelte avdelingssjef.

Forskningssjef Lars Heggelund er forskningsansvarlig på systemnivå ved Drammen sykehus og har ansvar for å godkjenne alle forskningsprosjekter før de kan iverksettes.

Forskningsnyheter fra Vestre Viken

Fant du det du lette etter?