HELSENORGE
illustrasjon av reagensrør

Forskningsprosjekter

Forskning er en av våre kjerneoppgaver, og viktig for kvaliteten og sikkerheten i pasientbehandlingen. Vestre Viken har mange etablerte og aktive forskningsmiljøer, samt dyktige enkeltforskere som gjennomfører studier og frembringer ny kunnskap innen ulike fagområder. 

Informasjon om forskningsprosjekter i Vestre Viken:

Hjernen og nervesystemet

Generalisert epilepsi – en populasjonsbasert tverrsnittstudie

Hjerte og kar

Akershus hjerteundersøkelse 1950 (ACE 1950)Betablokker eller kalsiumblokker ved kronisk hjerteflimmer (RATAFII)Genetiske årsaker til atrieflimmer (GENAF)NOR-COR-studien - Forebyggende behandling og oppfølging hos koronarpasienterPrediktorer for tilbakefall av atrieflimmer etter elektrokonvertering (PRE-ELECTRIC)

Kreft

HER2-positiv brystkreft og behandlingsrespons

Kontrastoppladning i bryst på brystkreftpasienterKirurgisk behandling av brystkreftIdentifisering av biomarkører og forbedring av behandlingsstrategier for kvinner med HER2- positiv brystkreft​​

Lunger og luftveier

Pneumoniprosjektet i Buskerud (lungebetennelse)Covid-19 ved Bærum sykehus - akutt utredning og behandling (COBRA)

Mental helse

Evaluering av Basal eksponeringsterapi (BET) Infeksjoner, fødselskomplikasjoner og kognitive forstyrrelser i utviklingen av schizofreni. En oppfølging av MoBa studien Kognitive effekter av ECT ved depresjon Mødre med bipolar lidelse og spedbarn – graviditet og tidlig samspill (Bi-sam) Utvikling av instrument for eksistensiell katastrofeangst (EKa) knyttet til Basal eksponeringsterapi (BET-EKa) Validering av nytt instrument for utviklingstraumer (MACE) Sosiale og eksekutive vansker hos barn med utviklingsforstyrrelser – overlappende mekanismer og klinisk implikasjon Kliniske, miljømessige og genetiske forhold ved utviklingsforstyrrelser (BUPGEN-studien)Immunfaktorer ved alvorlig depresjon. En naturalistisk oppfølgingsstudieKvinner med bipolar lidelse og perinatale helsetjenester – fokus på hele familien (Bi-sam II)

Muskulatur og skjelett

Bedring etter hoftebrudd (HIPFRAC)

Nyrer

Amyloidose i nyrer - epidemiologi og diagnostikk

Annet

Evaluering av familiebasert omsorg

Fant du det du lette etter?