bli blodgiver

Bli blodgiver

Blodbanken har til enhver tid behov for nye blodgivere. Blod er et levende materiale som ikke kan fremstilles kunstig. Blodet brukes til mange typer pasienter for eksempel ved kreftbehandling, operasjoner, ulykker, svangerskap og fødsel. Mange pasienter er derfor helt avhengige av at noen gir blod til sykehuset. Du gir liv når du gir blod!

De fleste friske mennesker mellom 18 og 60 år kan melde seg som blodgivere.

Vil du bli blodgiver?

Du kan fortsatt gi blod selv om det er koronasmitte i NorgePersoner vaksinert mot COVID-19 kan gi blod etter blodgiverkarantene. Se info om dette hos Helsedirektoratet

Meld deg som blodgiver

Du kan melde deg som blodgiver på GiBlod.no
På nettstedet velger du giversted, så kontakter blodbanken deg.

I Vestre Viken er giverstedene du kan velge mellom:

 • Bærum sykehus
 • Drammen sykehus
 • Kongsberg sykehus
 • Ringerike sykehus
 • Hallingdal sjukestugu
     

Du kan også kontakte blodbankene direkte:

Se info om blodbanken ved Bærum sykehusSe info om blodbanken ved Drammen sykehusSe info om blodbanken ved Kongsberg sykehusSe info om blodbanken ved Ringerike sykehusSe info om blodbanken ved Hallingdal sjukestugu

Informasjon til nye blodgivere

Når du ankommer

Når du kommer til blodbanken blir du bedt om å fylle ut «Skjema for blodgivere». Dette skjemaet fyller du ut elektronisk på en PC. Deretter vil vi ha en samtale med deg og informere deg om hva det vil si å være blodgiver.

Vi tar også blodprøver av deg,og kontrollerer blodtrykk og puls.

Vi tar disse blodprøvene første gang du kommer til oss:

 • HIV
 • Hepatitt B
 • Hepatitt C
 • Syfilis
 • Blodprosent (hemoglobinverdi)
 • Jernlager (ferritin)
 • Blodtyping

Når kan jeg begynne å gi blod?

Du kan gi blod for første gang når prøvene er ferdig undersøkt, vanligvis etter omtrent fire uker.

Vi setter gjerne opp en time til første blodgiving når du registrerer deg. Alternativt kan vi ta kontakt med deg pr. telefon og avtale tid for blodgivning.

Nasjonale retningslinjer

Blodoverføring er en uerstattelig del av moderne medisinsk behandling. Dessverre kan sykdommer overføres fra blodgiveren til den pasienten som får blodet. I enkelte tilfeller kan en frisk person, uten å vite det være bærer av smittestoffer som kan forårsake sykdom hos mottakeren av blodet. Det er derfor utarbeidet nasjonale retningslinjer for hvem som kan bli blodgiver i Norge.

På nettstedet til Helsedirektoratet kan du lese veileder for transfusjonstjenesten i Norge

Hvem kan gi blod?

Som hovedregel kan alle friske mennesker mellom 18 og 60 år bli blodgivere, og eventuelt gi blod til fylte 70 år. Det er svært viktig at du føler deg frisk den dagen du skal gi blod. Kontroll ved blodgivning er ingen helsesjekk og erstatter ikke helsekontroll hos lege.

Blodoverføring må ikke skade hverken blodgiver eller blodmottaker, derfor vurderer blodbanken hver giver nøye med utgangspunkt i reglene for blodgivning, som er bestemt av Helsedirektoratet.

På nettstedet til Helsedirektoratet kan du lese veileder for transfusjonstjenesten i Norge

Du må ha norsk personnummer og beherske norsk slik at du forstår spørsmålene i «Skjema for blodgivere», og kan føre en samtale med utgangspunkt i skjemaet.

På nettstedet til Helsedirektoratet finner du mer info om blodgivning

Vi må være sikre på at blodet ikke overfører infeksjonssykdommer. Ved blodgivning blir du derfor spurt om du har vært i situasjoner som gir økt risiko for HIV eller hepatittsmitte. Blodgivere som har vært i risikosituasjoner utelukkes midlertidig i seks måneder.

I mange land forekommer infeksjonssykdommer som kan smitte med blod, derfor er det også restriksjoner  på føde- og oppvekststed, samt restriksjoner ved utenlandsreiser.

Fast medisinbruk utelukker vanligvis blodgiving (unntak er blant annet p-piller, tyroksin og enkelte allergimedisiner). Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål om medisinbruk og blodgivning.

Du kan ikke være blodgiver hvis du:

 • Har piercing i slimhinne (karantene i en måned etter fjerning).
 • Har kronisk sykdom som for eksempel diabetes, epilepsi, hjertesykdom og de fleste revmatiske lidelser.
 • Har hatt kreft (unntak er basalcellekarsinom og celleforandringer på livmorhalsen).
 • Har alvorlig medisin- eller matallergi (uttalt elveblest og anafylaksi).
 • Bruker eller har brukt narkotika som sniffes eller injiseres.
 • Menn som har sex med menn utelukkes fordi de som gruppe har økt risiko for HIV og hepatittsmitte.

Hvorfor gi blod?

Vi trenger deg som blodgiver!

Blod er et levende materiale som ikke kan fremstilles kunstig. Blodet brukes til mange typer pasienter for eksempel ved kreftbehandling, operasjoner, ulykker, svangerskap og fødsel. Mange pasienter er derfor helt avhengige av at noen gir blod til sykehuset.

Vi har omtrent 5 800 aktive blodgivere i Vestre Viken. Årlig slutter omtrent 10 % av blodgiverne på grunn av oppnådd aldersgrense, sykdom, flytting eller andre årsaker.

De fleste friske mennesker mellom 18 og 60 år kan melde seg som blodgivere.

Som blodgiver gjør du en viktig samfunnsinnsats. Du gir liv når du gir blod!

Har du lyst til å bli blodgiver er du hjertelig velkommen!

Hvordan foregår blodgiving og når kan du ikke gi blod?

Se info om blodgivning ved Bærum sykehus

Se info om blodgivning ved Drammen sykehus

Se info om blodgivning ved Kongsberg sykehus

Se info om blodgivning ved Ringerike sykehus

Se info om blodgivning ved Hallingdal sjukestugu

Om blodbanken i Vestre Viken

Kontaktinformasjon og åpningstider

Du kan gi blod ved blodbanken i Bærum, Drammen, Kongsberg, Ringerike og på Hallingdal sjukestugu.

På avdelingssidene under finner du kontaktinformasjon, adresser og åpningstider:

Se info om blodbanken ved Bærum sykehus

Se info om blodbanken ved Drammen sykehusSe info om blodbanken ved Kongsberg sykehusSe info om blodbanken ved Ringerike sykehusSe info om blodbanken ved Hallingdal sjukestugu

Gratis parkering for blodgivere

Du kan parkere gratis ved alle våre tappesteder når du skal gi blod.

Mer info om parkering ved behandlingsstedene i Vestre Viken finner du her

Fant du det du lette etter?