Hoftebrudd

Hoftebrudd er et brudd i øverste del av lårbenet. Behandlingen er i dag utelukkende operasjon. Hvert år blir 9000 personer i Norge rammet av hoftebrudd, også kalt lårhalsbrudd. Hoftebrudd er tre ganger så vanlig hos kvinner som hos menn, og gjennomsnittsalderen er høy (rundt 80 år). 



Innledning

På denne siden finner du informasjon om forebygging av hoftebrudd. Siden beskriver også hva som skjer ved utredning, behandling og oppfølging etter brudd, både på sykehuset og i kommunen du bor i.

Mange pasienter får oppfølging både på sykehus og i kommunen. Spesialisthelsetjenesten og kommune samarbeider for at overgangene mellom sykehus, fastlege og kommunehelsetjenesten skal være trygge og forutsigbare, og at kvaliteten på behandling og oppfølging skal være god. Beskrivelser av dette kalles pasientforløp. 

Pasientforløp hoftebrudd er laget av helsepersonell i Vestre Viken helseforetak og samarbeidende kommuner, med utgangspunkt i retningslinjer og nyere forskning. Se kommuneoversikt her.

For helsepersonell

Oversikt over alle faglige prosedyrer og rutiner i pasientforløpet for hoftebrudd

Slik forebygger du hoftebrudd

Redusert muskelstyrke i bena og nedsatt balanse er noen av faktorene som kan forårsake fall og gi brudd i hoften.  Lider du i tillegg av benskjørhet, kan ganske små uhell føre til brudd. Her er noen råd om hvordan du kan forebygge:  

Vær fysisk aktiv

Regelmessig styrke- og balansetrening er viktig for å vedlikeholde eller bedre din fysiske helse.  En 80-åring har like godt utbytte av trening som en 30-åring. Du vil altså ha gevinst av fysisk trening - uavhengig av alder.

En fysioterapeut kan gi råd og veiledning om individuelt tilpasset trening.
Ta kontakt med fysioterapitjenesten i din kommune (du trenger ikke gå via fastlegen). Kontaktinformasjon og søknadsskjema for behandling hos fysioterapeut finnes på den enkelte kommunes hjemmeside. 

Se også:

65+ Øvelser som holder deg i form - tips fra Helsedirektoratet Vær Sterk! Vær stødig! Enkle råd for å holde seg selvstendig og aktiv gjennom livet

Spis vitaminer og mineraler

Vitamin D og kalsium er viktige byggestener for et sterkt skjelett og forebygging av benskjørhet.

Helsedirektoratet anbefaler at personer over 75 år spiser 20 mikrogram vitamin D daglig.
Tilsvarende anbefaling for kalsium for voksne er 800 milligram daglig.

For alle som har fått påvist benskjørhet, og kvinner etter overgangsalder, anbefales 1000 milligram kalsium i døgnet.  Spiser du mye melkeprodukter ellers, er kalsiumtilskudd ikke nødvendig. Hvis du spiser få eller ingen melkeprodukter anbefales et tilskudd på 500 milligram kalsium daglig.

Les mer om vitamin D Les mer om kalsium

Test deg selv:

Får du nok D-vitamin? Får du nok kalsium?

Se på medisinene du tar

Be fastlegen gjennomgå medisinene dine hvis du har problemer med å holde balansen, ofte er svimmel eller har lett for å falle. Medisinbehovet ditt kan endres over tid og det er derfor viktig å gjennomgå dette regelmessig.

Hold oversikt over medisinene Gode råd for riktig bruk av medisiner hos eldre

Tegn på at du kan ha brukket hofte

 • Benet kan være forkortet og rotert utover
 • Vondt i øvre del av lår/lyske, ofte med stråling nedover i låret eller opp i bekkenet
 • Vondt å bevege og belaste ben og fot 
 • Forsiktig banking under fotsåle vil ofte gi smerter i hofteregionen
 • Vanskelig å løfte utstrakt ben opp fra underlaget

Ved brudd uten feilstilling (innkilt brudd) kan smerter være eneste symptom.

Dette gjør du hvis du mistenker hoftebrudd

Ring 113 - Medisinsk nødtelefon

 • Notér tidspunkt for fallet og om det var spesielle hendelser som forårsaket det
 • Har den som falt sykdommer som kan være del av årsaken (for eksempel  svimmelhet, hjertesykdom eller diabetes)
 • Personell på medisinsk nødtelefon veileder den som ringer i førstehjelp, samtidig som de varsler ambulanse

Gi enkel førstehjelp

 • Frie luftveier: Sjekk at personen er våken, har frie luftveier og puster normalt.
 • Smertelindring: Hjelp den som har skadet seg med å finne en så behagelig stilling som mulig - legg eventuelt en liten pute under kneet for å unngå strekk i hoften.
 • Temperatur: Hvis mulig, la personen ligge på et varmt underlag og gjerne med pledd over seg.
  Finn frem medisinliste og hjemmejournal hvis det finnes. Send den med ambulansepersonellet til sykehuset.

 

Helsepersonell

Sjekkliste for henvisning - fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Helsepersonell

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

Utredning

Ved mistanke om hoftebrudd, blir du kjørt direkte til sykehus i ambulanse og lagt inn for videre utredning og behandling. Er du i Hallingdal kjører ambulansen deg til nærmeste legevakt/legekontor for avklaring av brudd og god smertelindring, før eventuelt transport til sykehus.

Når du legges inn er det viktig å få en oversikt over hvilke medisiner du bruker. Hvis du ikke har medisinlisten med deg, innhenter sykehuset den.

På sykehuset blir det tatt blodprøver og eventuelt gjort andre undersøkelser. De fleste får smertestillende som virker lokalt i hoften ved innleggelse. I tillegg får du smertestillende etter behov.

Sikker diagnose stilles ved å ta røntgenbilde.

Behandling

Operasjon tilstrebes så raskt som mulig etter at du er innlagt på sykehus, helst innen 24 timer og senest innen 48 timer.

Enkelte ganger kan det være nødvendig å utsette operasjonen. Det kan være at du har andre sykdommer/skader eller bruker medisiner som gjør at operasjonen må forskyves. 

Målet med operasjonen er å stabilisere bruddet slik at det kan gro godt i riktig stilling.
Operasjonsmetode velges ut fra bruddtype, grad av feilstilling og pasientens alder.

 

NB: Operasjonen gjøres likt på alle sykehusene i Vestre Viken.

Spis og drikk riktig etter hoftebrudd

Etter hoftebrudd og operasjon er det viktig at du får i deg mer – og mer proteinrik – mat enn vanlig, og rikelig med drikke. Dette er av  stor betydning for at bruddet og operasjonssåret skal gro.

Samtidig er det ikke uvanlig å ha mindre lyst på mat. Derfor er det nødvendig at maten du spiser er ekstra næringsrik, slik som egg, kjøtt, fisk og melkeprodukter. Du kan få i deg ekstra næring ved å tilsette smør, fløte og næringspulver i maten.

Vi anbefaler at du spiser til sammen fem måltider hver dag. Det kan være lurt å ta multivitamin daglig, samt tran eller omega 3-kapsler. God og næringsrik mat er viktig for at du skal kunne begynne å trene deg opp igjen, først på sykehuset og etterpå hjemme. Hvis du er innlagt i institusjon, eller mottar hjemmebaserte tjenester, har ansatte der ansvar for å kartlegge ditt ernæringsbehov og hjelpe deg til å følge disse anbefalingene.

Lite eller dårlig mat øker risikoen for nye fall, at såret gror dårlig og at du får trykksår av å ligge lenge i ro.
 

Aktivitet og trening er viktig for å komme i form igjen

Å være fysisk aktiv er viktig i tiden etter operasjonen, og opptreningen bør starte så fort som mulig. Dette gjelder for alle, også hvis du har hatt fysiske og/eller kognitive begrensninger før bruddet. Aktivitet er med på å forebygge komplikasjoner, bedre matlysten, opprettholde kroppsfunksjonene og generelt gjøre at du kommer i form raskere. På sykehuset får du individuell oppfølging av fysioterapeut og utlevert et egentreningsprogram.

Dagliglivets aktiviteter som toalettbesøk, sitte oppe til måltider og personlig hygiene er også trening. Derfor er det viktig at du så raskt som mulig ivaretar dette selv.

Du kan belaste benet fullt, så sant du ikke har fått annen informasjon.

Et hoftebrudd gror og blir vanligvis bra i løpet av 3 måneder. Det er normalt å kjenne smerte i benet noen uker etter operasjonen, men smerter skal ikke være til hinder for aktivitet. Det er derfor nødvendig å ta smertestillende medisiner de første ukene. Etter hvert som du får mindre vondt kan smertebehandlingen tilpasses behovet ditt. Dette kan fastlege og annet helsepersonell i kommunen hjelpe deg med.

Behandling av benskjørhet

For å redusere risikoen for nye brudd, er det viktig å vurdere ditt behov for behandling av benskjørhet.
Det finnes veldokumentert og effektiv behandling for benskjørhet som inntil halverer risikoen for nye brudd.

Mens du er innlagt, skal sykehuslegene vurdere om du trenger medisiner mot benskjørhet og tilskudd av kalsium og vitamin D.

Utskrivning fra sykehus 

Lengden på sykehusoppholdet etter hofteoperasjonen vil variere. Varigheten avhenger av hvilke behov du har for spesialisert medisinsk hjelp etter operasjonen. 
Sykehuset du er innlagt på og din hjemkommune samarbeider om den praktiske tilretteleggingen når du skal skrives ut. Ditt behov for hjemmesykepleie, sykehjemsopphold eller opptrening etter utskrivning avklares i samråd med deg, og eventuelt dine pårørende. Personalet kontakter din hjemkommune og formidler hvilke behov du har slik at kommunen tilbyr deg hjelp i tråd med dette. Før sykehuspersonalet orienterer kommunen om din tilstand, spør de om ditt samtykke til dette.

Oppfølging

Målet for oppfølging og trening etter hoftebruddsoperasjon er at du skal kunne gjøre det du gjorde før bruddet – og å forebygge nye fall. Det er viktig at du selv deltar aktivt i å sette mål og tar ansvar for å nå dem.

Oppfølging hos lege

Reiser du rett hjem etter hoftebruddsoperasjon, bestiller sykehuset kontrolltime for deg hos din fastlege to uker etter endt sykehusopphold. Dette gjelder også om du har hjemmesykepleie.

Reiser du til korttids-/rehabiliteringsopphold, er det kommunen som har ansvar for å bestille kontrolltimen hos fastlegen.

Du skal få dag og tidspunkt for denne timen med deg når du reiser fra sykehuset eller rehabiliteringsstedet.

På kontrolltimen hos fastlegen får du oppfølging med tanke på smertelindring, medisiner, aktivitet, risiko for fall og forebygging/behandling av benskjørhet.

Legen vil også vurdere mulige komplikasjoner etter operasjonen.  Det er viktig at du selv tar kontakt med fastlegen hvis du mistenker/opplever komplikasjoner. Les mer under Faresignaler nederst på siden.

Hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste

Etter at du er skrevet ut fra sykehuset, følges du vanligvis opp av helse- og omsorgstjenesten i kommunen du bor i. Hvordan denne oppfølgingen organiseres, avhenger av om du reiser hjem eller til en institusjon.

Se informasjon om tilbudene i din kommune.

Opptrening

Treningen etter hoftebrudd har fokus på styrke, balanse og øvelser i daglige aktiviteter. Hvor raskt du oppnår resultater av treningen er avhengig av din egen innsats og at du gjør så mye du greier i hverdagen. 
Kommunens helse- og omsorgstjenester skal hjelpe deg i opptreningen og med å nå dine egne mål for den, samtidig som det skal tas hensyn til dine helsemessige utfordringer.

På sykehuset får du et treningsprogram som det er viktig at du følger også etter at du er skrevet ut. Programmet blir endret etter din helsetilstand av fysioterapeuten som følger deg opp.

Trening med fysioterapeut starter på sykehuset og skal fortsette etter utskrivning.  Dette skjer enten på en kommunal institusjon, på privat klinikk eller ved at fysioterapeuten kommer hjem til deg. Treningen består i øvelser spesielt rettet inn på å gjenvinne muskelstyrke, bevegelse, stabilitet og balanse.

Når du går til fysioterapeut, får du dekket deler av utgiftene dine til behandlingen. Som hovedregel må du betale en egenandel som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 2. Les mer på helsenorge.no

Som pasient kan du ha rett til å få transport til og fra fysikalsk behandling. Dette kan fastlegen og fysioterapeuten du følges opp av, hjelpe deg med. Se også pasientreiser.

Hvis du trenger hjelpemidler

De fleste trenger hjelpemidler som toalettforhøyer, gripetang og gåhjelpemidler etter et hoftebrudd. Sykehuset hjelper deg med å finne ut hva du har behov for og formidler det til din kommune, som leverer det hjemme hos deg. Små hjelpemidler som gripetang, strømpepåtrekker og lignende må du vanligvis kjøpe selv, mens større ting (for eksempel rullestol) får du låne gratis.

 

Råd til deg som har hatt hoftebrudd 

For at du skal fungere best mulig etter hoftebruddet, og unngå nye fall, anbefales du å følge noen enkle råd:

Spis sunt og næringsrikt

Etter hoftebrudd og operasjon er det viktig at du får i deg mer – og mer proteinrik – mat enn vanlig, og rikelig med drikke. Dette er sentralt for at bruddet og operasjonssåret skal gro.

Samtidig er det ikke uvanlig å ha mindre lyst på mat. Derfor er det nødvendig at maten du spiser er ekstra næringsrik, slik som egg, kjøtt, fisk og melkeprodukter. Du kan få i deg ekstra næring ved å tilsette smør, fløte og næringspulver (fås kjøpt på apotek) i maten.

Vi anbefaler at du spiser til sammen fem måltider hver dag. Det kan være lurt å ta multivitamin (daglig), samt tran eller omega 3-kapsler. 
Hvis du er på institusjon eller får hjemmesykepleie, har de ansatte der ansvar for å kartlegge ditt ernæringsbehov og hjelpe deg å følge disse anbefalingene.

Lite og/eller dårlig mat øker risikoen for at du faller på nytt, at såret gror dårlig og for trykksår dersom du ligger eller sitter lenge stille.

Vær så aktiv du kan

Å være fysisk aktiv er viktig for å komme i form igjen, og opptreningen bør starte så fort som mulig etter operasjonen. Dette gjelder også hvis du har hatt fysiske og/eller kognitive begrensninger før bruddet. Du kan belaste benet fullt, så sant du ikke har fått beskjed om noe annet.

Dagliglivets aktiviteter som toalettbesøk, sitte oppe til måltider og personlig hygiene er også trening. Derfor er det viktig at du så raskt som mulig ivaretar dette selv.

Aktivitet er med på å forebygge komplikasjoner, bedre matlysten, opprettholde kroppsfunksjonene og generelt bedre allmenntilstanden. Følg opptreningsprogrammet du fikk på sykehuset også etter utskrivning.

Når du er kommet hjem, kan du kontakte kommunen for å få informasjon om ulike treningstilbud. Mange har organiserte treninger både for enkeltpersoner og grupper, som du kan delta på.
Se også:

65+ Øvelser som holder deg i form - tips fra Helsedirektoratet Vær Sterk! Vær stødig! Enkle råd for å holde seg selvstendig og aktiv gjennom livet

 

Forebygg fall og nye brudd

Etter et hoftebrudd skal sykehuslegene vurdere om du trenger medisiner mot benskjørhet og tilskudd av kalsium og vitamin D.

For å redusere risikoen for at du skal falle på nytt, kan du drive fysisk aktivitet (enkle øvelser), spise sunn og næringsrik mat, bruke de riktige medisinene, få sjekket synet jevnlig og tilrettelegge best mulig hjemme.

Les mer om forebygging av fall

Vent med å kjøre bil selv

Du må ikke kjøre bil selv før tidligst seks uker etter operasjonen.
Du må ha god kontroll på det opererte benet og har sluttet med sterke smertestillende før du setter deg bak rattet. Snakk med din fastlege eller fysioterapeut om hva som er forsvarlig i ditt tilfelle.

Faresignaler

Etter at du er operert kan du oppleve komplikasjoner som:

 • Sårinfeksjon
 • Blodpropp
 • Lungebetennelse
 • Urinveisinfeksjon
 • Treg mage
 • Akutt forvirring (delir)
 • Trykksår
 • Økende smerter i hoften etter noen uker

Opplever du noe av dette, kontakt fastlegen din. Hvis symptomene kommer plutselig, kontakt kommunens legevakt.

Relaterte nyheter

Relaterte artikler

Fant du det du lette etter?