Media

Vi ønsker å være åpne og tilgjengelige for mediene og allmennheten. Pressevakt hjelper journalister med opplysninger og formidler kontakt til de rette fagfolkene. Våre fagfolk er travle, det kan derfor ta noe tid å svare ut henvendelser.
 

Kontakt pressevakt på telefon 32 86 11 20.

Du kan også sende e-post til info@vestreviken.no.

Kontakt utenom kontortiden

Ved akutte hendelser (ulykker) utenom kontortiden, i helger, helligdager og høytidsdager, kan du nå pressevakt på telefon 32 86 11 20.

Informasjon om pasienters tilstand

Av hensyn til taushetsplikten kan vi ikke gi ytterligere informasjon om hva slags skader pasienten behandles for og hvordan pasientens tilstand utvikler seg etter det første mottaket.

Henvendelser om voldsskader og kriminalsaker må rettes til politiet.

Fritak fra taushetsplikt

Alt helsepersonell er bundet av taushetsplikten jf. Helsepersonelloven og Pasient- og brukerrettighetsloven. De kan derfor ikke uttale seg eller gi informasjon om din helsetilstand, uten at du formelt fritar dem fra taushetsplikten. Fritaket som sådan må gjelde all relevant informasjon i den spesifikke saken.

Et fritak fra taushetsplikten innebærer ikke at helsepersonellet har en opplysningsplikt overfor media. De skal foreta en selvstendig vurdering om i hvilken grad opplysningene skal gis, og kan avslå å gi opplysninger til pressen uten nærmere begrunnelse. Hensynet til pasientens beste skal veie tyngst.

Hvis du vil løse helsepersonell fra taushetsplikten, må du fylle ut og signere skjema for dette.

Skjemaet og mer info finner du her.

Fotografering og filming

Fotografering og filming på akuttmottak, sengeposter og poliklinikker må godkjennes på forhånd av pressevakt, telefon 32 86 11 20.

Fotografering og filming innenfor sykehusenes fellesarealer (kantine, kiosk, resepsjon m.m.) må også klareres på forhånd.

Det er ikke tillatt å fotografere eller filme pasienter, pårørende eller ansatte uten at det er gitt samtykke fra den eller de som blir fotografert eller filmet. Journalister og fotografer skal opptre varsomt inne på sykehusenes områder, spesielt på akuttmottakene og sengeposter. 

Innsynsbegjæring

Innsynsbegjæringer sendes til innsyn@vestreviken.no.

 
   
Bildebank med bilder fra Vestre Viken HF finner du her

Fant du det du lette etter?