Media

Vi ønsker å være åpne og tilgjengelige for mediene og allmennheten. Utredning og behandling av pasienter er førsteprioritet, men vi vil så langt det er mulig hjelpe journalister med opplysninger og formidle kontakt til de rette fagfolkene. Alle henvendelser fra mediene skal rettes til vår mediekontakt på telefonnummer 32 86 11 20.

Mediehenvendelser kan også sendes på e-post: info@vestreviken.no.

Kontakt utenom kontortiden

Etter kontortiden er mediekontakten ikke tilstede på kontoret. Ved akutte hendelser (ulykker) utenom kontortiden, i helger, helligdager og høytidsdager, kan mediekontakten nås på telefonnummer 32 86 11 20 eller e-post info@vestreviken.no.

Informasjon om pasienters tilstand

Vi har begrenset adgang til å innhente journalopplysninger for å besvare spørsmål fra media om pasienters tilstand etter det første mottaket. Av hensyn til taushetsplikten kan vi ikke utlevere ytterligere informasjon om hva slags skader pasienten behandles for og hvordan pasientens tilstand utvikler seg.​

Fotografering og filming

Journalister og fotografer skal opptre varsomt inne på sykehusenes områder, spesielt på akuttmottakene og sengeposter. Det er ikke tillatt å fotografere eller filme pasienter, pårørende eller ansatte uten at det er gitt samtykke fra den eller de som fotograferes/filmes. 
 
Fotografering og filming på akuttmottak, sengeposter og poliklinikker må godkjennes på forhånd av Kommunikasjonsavdelingen ved pressevakt (telefon 32 86 11 20).

Fotografering og filming innenfor sykehusenes fellesarealer (kantine, kiosk, resepsjon m.m.) må også klareres på forhånd.