Media

Vi ønsker å være åpne og tilgjengelige for mediene og allmennheten. Pressevakt hjelper journalister med opplysninger og formidler kontakt til de rette fagfolkene. Våre fagfolk er travle, det kan derfor ta noe tid å svare ut henvendelser. Kontakt oss på telefon 32 86 11 20.

Du kan også sende e-post til: info@vestreviken.no.

Kontakt utenom kontortiden

Etter kontortiden (kl. 08:00 -16:00) er pressevakt ikke tilstede på kontoret. Ved akutte hendelser (ulykker) utenom kontortiden, i helger, helligdager og høytidsdager, kan du nå pressevakt på telefon 32 86 11 20.

Informasjon om pasienters tilstand

Av hensyn til taushetsplikten kan vi ikke gi ytterligere informasjon om hva slags skader pasienten behandles for og hvordan pasientens tilstand utvikler seg etter det første mottaket.

Fotografering og filming

Fotografering og filming på akuttmottak, sengeposter og poliklinikker må godkjennes på forhånd av pressevakt, telefon 32 86 11 20.

Fotografering og filming innenfor sykehusenes fellesarealer (kantine, kiosk, resepsjon m.m.) må også klareres på forhånd.

Det er ikke tillatt å fotografere eller filme pasienter, pårørende eller ansatte uten at det er gitt samtykke fra den eller de som blir fotografert eller filmet. Journalister og fotografer skal opptre varsomt inne på sykehusenes områder, spesielt på akuttmottakene og sengeposter. 

Innsynsbegjæring

Innsynsbegjæringer sendes til postmottak@vestreviken.no