Forløpskoordinatorer kreft

Kreft

Innledning

Kreft er en fellesbetegnelse på sykdommer som omfatter ukontrollert cellevekst eller celledeling. Det finnes mange ulike kreftformer og Vestre Viken har behandlinger og behandlingsløp for flere av disse. På denne siden finner du informasjon om forskjellige kreftformer og behandlingstyper, om kreftforskning, om forløpskoordinatorer som kan hjelpe deg og svare på spørsmål rundt kreft og behandling, samt en oversikt over aktuelle avdelinger.

Om ulike kreftformer og behandlingen av dem

Akutt leukemi

Akutt leukemi, Bærum sykehusAkutt leukemi, Drammen sykehusAkutt leukemi, Kongsberg sykehusAkutt leukemi, Ringerike sykehus

Barnekreft

Barnekreft, Drammen sykehusBarnekreft, Ringerike sykehus

Behandling når kreftsykdommen ikke kan helbredes

Behandling når kreftsykdommen ikke kan helbredes, Bærum sykehusBehandling når kreftsykdommen ikke kan helbredes, Drammen sykehusBehandling når kreftsykdommen ikke kan helbredes, Kongsberg sykehusBehandling når kreftsykdommen ikke kan helbredes, Ringerike sykehus

Benmargskreft (myelomatose)

Benmargskreft (myelomatose), Bærum sykehusBenmargskreft (myelomatose), Drammen sykehusBenmargskreft (myelomatose), Kongsberg sykehusBenmargskreft (myelomatose), Ringerike sykehus

Blærekreft

Blærekreft, Bærum sykehusBlærekreft, Drammen sykehusBlærekreft, Ringerike sykehus

Blærekreftoperasjon (Cystoporstatektomi)

Blærekreftoperasjon, Bærum sykehusBlærekreftoperasjon, Drammen sykehus

Blærekreftoperasjon (TURB)

Blærekreftoperasjon (TURB), Bærum sykehus
Blærekreftoperasjon (TURB), Drammen sykehus
Blærekreftoperasjon (TURB), Ringerike sykehusBCG-instillasjon i blære

BCG-instillasjon i blære, Bærum sykehusBCG-instillasjon i blære, Drammen sykehusBCG-instillasjon i blære, Ringerike sykehus

Brystkreft

BrystkreftBrystrekonstruksjon etter brystkreftBrystvorterekonstruksjon, Bærum sykehusKirurgisk behandling av brystkreft, Drammen sykehusPåvisning av vaktpostlymfeknute, Drammen sykehus Mammografiprogrammet utføres i regi av Kreftregisteret og du finner mer info på deres nettsted

Bukspyttkjertelkreft

Bukspyttkjertelkreft, Bærum sykehusBukspyttkjertelkreft, Drammen sykehusBukspyttkjertelkreft, Ringerike sykehus

Cellegift

Cellegiftbehandling

Cellegiftbehandling, Bærum sykehusCellegiftbehandling, Drammen sykehusCellegiftbehandling, Hallingdal sjukestuguCellegiftbehandling, Kongsberg sykehusCellegiftbehandling, Ringerike sykehus

Forebyggende cellegiftbehandling

Forebyggende cellegiftbehandling, Bærum sykehusForebyggende cellegiftbehandling, Drammen sykehusForebyggende cellegiftbehandling, Ringerike sykehus

Eggstokkreft

Eggstokkreft, Bærum sykehusEggstokkreft, Drammen sykehusEggstokkreft, Kongsberg sykehusEggstokkreft, Ringerike sykehus

Eggstokkreftoperasjon

Eggstokkreft - operasjon, Bærum sykehusEggstokkreft - operasjon, Drammen sykehusEggstokkreft - operasjon, Kongsberg sykehusEggstokkreft - operasjon, Ringerike sykehus

Galleveiskreft

Galleveiskreft, Bærum sykehusGalleveiskreft, Drammen sykehusGalleveiskreft, Ringerike sykehus

Gynekologisk kreft

Gynekologisk kreft – kikkhullskirurgi

Gynekologisk kreft - kikkhullskirurgi, Bærum sykehusGynekologisk kreft - kikkhullskirurgi, Drammen sykehusGynekologisk kreft - kikkhullskirurgi, Kongsberg sykehusGynekologisk kreft - kikkhullskirurgi, Ringerike sykehus

Gynekologisk kreft – åpen kirurgi

Gynekologisk kreft - åpen kirurgi, Bærum sykehusGynekologisk kreft - åpen kirurgi, Drammen sykehusGynekologisk kreft - åpen kirurgi, Kongsberg sykehusGynekologisk kreft - åpen kirurgi, Ringerike sykehus

Hjernekreft

Hjernekreft, Drammen sykehusHjernekreft, Ringerike sykehus

Kreft - diagnostisk forløp

Diagnostisk forløp for pasienter med uspesifikke symptomer, Bærum sykehusDiagnostisk forløp for pasienter med uspesifikke symptomer, Drammen sykehusDiagnostisk forløp for pasienter med uspesifikke symptomer, Kongsberg sykehusDiagnostisk forløp for pasienter med uspesifikke symptomer, Ringerike sykehus

Leukemi

Kronisk lymfatisk leukemi, Bærum sykehusKronisk lymfatisk leukemi, Drammen sykehusKronisk lymfatisk leukemi, Kongsberg sykehusKronisk lymfatisk leukemi, Ringerike sykehus

Leverkreft

Leverkreft, Ringerike sykehus

Livmorhalskreft

Livmorhalskreft, Bærum sykehusLivmorhalskreft, Drammen sykehusLivmorhalskreft, Kongsberg sykehusLivmorhalskreft, Ringerike sykehus Screening for livmorhalskreft utføres i regi av Kreftregisteret og du finner mer info på deres nettsted

Livmorkreft

Livmorkreft, Bærum sykehusLivmorkreft, Drammen sykehusLivmorkreft, Kongsberg sykehusLivmorkreft, Ringerike sykehus

Lungekreft

Lungekreft, Bærum sykehusLungekreft, Drammen sykehusLungekreft, Kongsberg sykehusLungekreft, Ringerike sykehus

Lymfekreft

Lymfekreft, Bærum sykehusLymfekreft, Drammen sykehusLymfekreft, Kongsberg sykehusLymfekreft, Ringerike sykehus

Nevroendokrin svulst

Nevroendokrine svulster, Drammen sykehus Nevroendokrine svulster, Ringerike sykehus Nukleærmedisinsk undersøkelse av skjoldbruskkjertelen (Thyreoideascintigrafi)

Nyrekreft

Nyrekreft, Bærum sykehusNyrekreft, Drammen sykehusNyrekreft, Ringerike sykehus

Pakkeforløp for kreft

Les om pakkeforløp for kreft her

Peniskreft

Peniskreft, Bærum sykehusPeniskreft, Drammen sykehusPeniskreft, Ringerike sykehus

Prostatakreft

Prostatakreft

Prostatakreft, Bærum sykehusProstatakreft, Drammen sykehusProstatakreft, Ringerike sykehus

Aktiv overvåkning ved prostatakreft

Aktiv overvåkning av prostata, Bærum sykehusAktiv overvåkning av prostata, Drammen sykehusAktiv overvåkning av prostata, Kongsberg sykehusAktiv overvåkning av prostata, Ringerike sykehusProstatakreft - Innsetting av gullmarkører

Innsetting av gullmarkører i prostata, Bærum sykehusInnsetting av gullmarkører i prostata, Drammen sykehusInnsetting av gullmarkører i prostata, Ringerike sykehus
Robotkirurgi ved prostatakreft

Robotkirurgi prostata, Drammen sykehus

Rehabilitering og mestring ved kreftsykdom

Rehabilitering og mestring ved kreftsykdom

Spiserørs- og magesekkreft

Spiserørs- og magesekkreft, Bærum sykehusSpiserørs- og magesekkreft, Drammen sykehusSpiserørs- og magesekkreft, Kongsberg sykehusSpiserørs- og magesekkreft, Ringerike sykehus

Tarmkreft

Endetarmskreftoperasjon

Endetarmskreft - operasjon, Bærum sykehusEndetarmskreft - operasjon, Drammen sykehusEndetarmskreft - operasjon, Ringerike sykehus

Endetarmskreft – tilbakelegging av tarm

Endetarmskreft - tilbakelegging av tarm, Bærum sykehusEndetarmskreft - tilbakelegging av tarm, Drammen sykehusEndetarmskreft - tilbakelegging av tarm, Ringerike sykehus

Tarmscreening

Tarmscreening utføres i regi av Kreftregisteret og du finner mer info på deres nettsted

Tykk- og endetarmskreft

Tykk- og endetarmskreft, Bærum sykehusTykk- og endetarmskreft, Drammen sykehusTykk- og endetarmskreft, Kongsberg sykehusTykk- og endetarmskreft, Ringerike sykehus

Tykktarmskreft - operasjon

Tykktarmskreft - operasjon, Bærum sykehusTykktarmskreft - operasjon, Drammen sykehusTykktarmskreft - operasjon, Ringerike sykehus

Testikkelkreft

Testikkelkreft

Testikkelkreft, Bærum sykehusTestikkelkreft, Drammen sykehusTestikkelkreft, Ringerike sykehus

Aktiv overvåkning ved testikkelkreft

Aktiv overvåkning testikkelkreft, Bærum sykehusAktiv overvåkning testikkelkreft, Drammen sykehusAktiv overvåkning testikkelkreft, Kongsberg sykehusAktiv overvåkning testikkelkreft, Ringerike sykehusFjerning av lymfekjertler ved testikkelkreft

Fjerning av lymfekjertler ved testikkelkreft, Bærum sykehusFjerning av lymfekjertler ved testikkelkreft, Drammen sykehusFjerning av lymfekjertler ved testikkelkreft, Ringerike sykehus

Fjerning av testikkel (orchiektomi) ved testikkelkreft

Fjerning av testikkel (orchiektomi) ved testikkelkreft, Bærum sykehusFjerning av testikkel (orchiektomi) ved testikkelkreft, Drammen sykehusFjerning av testikkel (orchiektomi) ved testikkelkreft, Ringerike sykehus

Forskning på kreft og behandling av dette

Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable. Helsevesenet utfører mange slike studier i Norge, også på kreftbehandling. Oversikt over aktuelle forskningsstudier vises på behandlingssiden til hver krefttype. Du finner også en fullstendig oversikt på helsenorge.no.

Oversikt over kliniske studier rundt kreft finner du på helsenorge.no

Forløpskoordinatorene kan veilede deg

Alle sykehus som utreder og behandler kreft har egne forløpskoordinatorer. Forløpskoordinatoren skal være din kontaktperson, og bidra til at du får veiledning og føler deg trygg fra utredningen starter til din situasjon er avklart  og eventuell behandling startes. Forløpskoordinatoren er også kontaktpersoner for pårørende, fastleger og andre aktuelle i kommunehelsetjenesten.

Mer info om forløpskoordinatorer for kreft og kontaktinfo til disse kan du se her

Avdelinger i Vestre Viken som undersøker og behandler pasienter for kreft

Brystdiagnostisk senter (BDS) ved Drammen sykehus Kreftseksjonen, Bærum sykehus Mammografiscreeningslaben ved Bærum sykehus Onkologisk poliklinikk, Drammen sykehus Palliativt team, Bærum sykehus Palliativt senter, Drammen sykehus Palliativt team, Kongsberg sykehus Palliativt team, Ringerike sykehus Pusterommene – i samarbeid med Aktiv mot kreft

På behandlingssiden til hver krefttype finner du informasjon om hvilken avdeling som er ansvarlig for hver enkelt behandling.

Kurs og aktiviteter

Årlig arrangeres en rekke kurs og aktiviteter for helsepersonell, pasienter og pårørende. Arrangementer som er aktuelle for en spesifikk krefttype vises et stykke ned på behandlingssiden for krefttypen. Finn frem til krefttypen og behandlingen du vil lese mer om i listen lengre opp på denne siden.

Før

Kreft er ikke én, men flere forskjellige sykdommer som behandles på forskjellige måter. Derfor vil hva som skjer før behandling variere utfra hvilken behandlingsmåte som brukes og hvilken krefttype du behandles for. Dette beskrives nærmere på behandlingssiden for hver krefttype. Finn frem til krefttypen og behandlingen du vil lese mer om i listen lengre opp på denne siden.

Under

Behandling vil variere utfra hvilken krefttype du behandles for. Dette beskrives nærmere på behandlingssiden for hver krefttype.

Etter

Oppfølging etter behandling for kreft varierer etter hvilken krefttype du behandles for og behandlingsmetoden som brukes. Du finner mer info om dette på behandlingssiden for hver krefttype.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?