Kreft

Forløpskoordinatorer kreft

Innledning

Kreft er en fellesbetegnelse på sykdommer som omfatter ukontrollert cellevekst eller celledeling. Det finnes mange ulike kreftformer og Vestre Viken har behandlinger og behandlingsløp for flere av disse. På denne siden finner du info om forskjellige kreftformer og behandlingstyper, om kreftforskning, om kreftkoordinatorer som kan hjelpe deg og svare på spørsmål rundt kreft og behandling av kreftsykdommer, samt en oversikt over avdelinger som jobber med kreft.

Info om forskjellige kreftformer og behandling av disse

Akutt leukemi

Akutt leukemi, Bærum sykehus Akutt leukemi, Drammen sykehus Akutt leukemi, Kongsberg sykehus Akutt leukemi, Ringerike sykehus

Barnekreft

Barnekreft, Drammen sykehus Barnekreft, Ringerike sykehus

Behandling når kreftsykdommen ikke kan helbredes

Behandling når kreftsykdommen ikke kan helbredes, Bærum sykehus Behandling når kreftsykdommen ikke kan helbredes, Drammen sykehus Behandling når kreftsykdommen ikke kan helbredes, Kongsberg sykehus Behandling når kreftsykdommen ikke kan helbredes, Ringerike sykehus

Benmargskreft (myelomatose)

Benmargskreft (myelomatose), Bærum sykehus Benmargskreft (myelomatose), Drammen sykehus Benmargskreft (myelomatose), Kongsberg sykehus Benmargskreft (myelomatose), Ringerike sykehus

Blærekreft

Blærekreft, Bærum sykehus Blærekreft, Drammen sykehus Blærekreft, Ringerike sykehus

Blærekreftoperasjon (Cystoporstatektomi)

Blærekreftoperasjon, Bærum sykehus Blærekreftoperasjon, Drammen sykehus Blærekreftoperasjon, Ringerike sykehus

Blærekreftoperasjon (TURB)

Blærekreftoperasjon (TURB), Bærum sykehus Blærekreftoperasjon (TURB), Ringerike sykehus

Brystkreft

Brystkreft Brystrekonstruksjon etter brystkreft Brystvorterekonstruksjon Kirurgisk behandling av brystkreft, Drammen sykehus Påvisning av vaktpostlymfeknute, Drammen sykehus

Bukspyttkjertelkreft

Bukspyttkjertelkreft, Bærum sykehus Bukspyttkjertelkreft, Drammen sykehus Bukspyttkjertelkreft, Ringerike sykehus

Cellegift

Cellegiftbehandling

Cellegiftbehandling, Bærum sykehus Cellegiftbehandling, Drammen sykehus Cellegiftbehandling, Hallingdal sjukestugu Cellegiftbehandling, Kongsberg sykehus Cellegiftbehandling, Ringerike sykehus

Forebyggende cellegiftbehandling

Forebyggende cellegiftbehandling, Bærum sykehus Forebyggende cellegiftbehandling, Drammen sykehus Forebyggende cellegiftbehandling, Ringerike sykehus

Eggstokkreft

Eggstokkreft, Bærum sykehus Eggstokkreft, Drammen sykehus Eggstokkreft, Kongsberg sykehus Eggstokkreft, Ringerike sykehus

Eggstokkreftoperasjon

Eggstokkreft - operasjon, Bærum sykehus Eggstokkreft - operasjon, Drammen sykehus Eggstokkreft - operasjon, Kongsberg sykehus Eggstokkreft - operasjon, Ringerike sykehus

Galleveiskreft

Galleveiskreft, Bærum sykehus Galleveiskreft, Drammen sykehus Galleveiskreft, Ringerike sykehus

Gynekologisk kreft

Gynekologisk kreft – kikkhullskirurgi

Gynekologisk kreft - kikkhullskirurgi, Bærum sykehus Gynekologisk kreft - kikkhullskirurgi, Drammen sykehus Gynekologisk kreft - kikkhullskirurgi, Kongsberg sykehus Gynekologisk kreft - kikkhullskirurgi, Ringerike sykehus

Gynekologisk kreft – åpen kirurgi

Gynekologisk kreft - åpen kirurgi, Bærum sykehus Gynekologisk kreft - åpen kirurgi, Drammen sykehus Gynekologisk kreft - åpen kirurgi, Kongsberg sykehus Gynekologisk kreft - åpen kirurgi, Ringerike sykehus

Hjernekreft

Hjernekreft, Drammen sykehus Hjernekreft, Ringerike sykehus

Kreft - diagnostisk forløp

Diagnostisk forløp for pasienter med uspesifikke symptomer, Bærum sykehus Diagnostisk forløp for pasienter med uspesifikke symptomer, Drammen sykehus Diagnostisk forløp for pasienter med uspesifikke symptomer, Kongsberg sykehus Diagnostisk forløp for pasienter med uspesifikke symptomer, Ringerike sykehus

Leukemi

Kronisk lymfatisk leukemi Kronisk lymfatisk leukemi, Bærum sykehus Kronisk lymfatisk leukemi, Drammen sykehus Kronisk lymfatisk leukemi, Kongsberg sykehus Kronisk lymfatisk leukemi, Ringerike sykehus

Leverkreft

Leverkreft, Ringerike sykehus

Livmorhalskreft

Livmorhalskreft, Bærum sykehus Livmorhalskreft, Drammen sykehus Livmorhalskreft, Kongsberg sykehus Livmorhalskreft, Ringerike sykehus

Livmorkreft

Livmorkreft, Bærum sykehus Livmorkreft, Drammen sykehus Livmorkreft, Kongsberg sykehus Livmorkreft, Ringerike sykehus

Lungekreft

Lungekreft, Bærum sykehus Lungekreft, Drammen sykehus Lungekreft, Kongsberg sykehus Lungekreft, Ringerike sykehus

Lymfekreft

Lymfekreft, Bærum sykehus Lymfekreft, Drammen sykehus Lymfekreft, Kongsberg sykehus Lymfekreft, Ringerike sykehus

Nevroendokrin svulst

Nevroendokrine svulster, Drammen sykehus Nevroendokrine svulster, Ringerike sykehus

Nyrekreft

Nyrekreft, Bærum sykehus Nyrekreft, Drammen sykehus Nyrekreft, Ringerike sykehus

Pakkeforløp for kreft

Les om pakkeforløp for kreft her

Peniskreft

Peniskreft, Bærum sykehus Peniskreft, Drammen sykehus Peniskreft, Ringerike sykehus

Prostatakreft

Prostatakreft

Prostatakreft, Bærum sykehus Prostatakreft, Drammen sykehus Prostatakreft, Ringerike sykehus

Aktiv overvåkning ved prostatakreft

Aktiv overvåkning av prostata, Bærum sykehus Aktiv overvåkning av prostata, Drammen sykehus Aktiv overvåkning av prostata, Ringerike sykehus

Prostatakreft - Innsetting av gullmarkører

Innsetting av gullmarkører i prostata, Drammen sykehus Innsetting av gullmarkører i prostata, Ringerike sykehus Robotkirurgi prostata, Drammen sykehus Rehabilitering og mestring ved kreftsykdom

Spiserørs- og magesekkreft

Spiserørs- og magesekkreft, Bærum sykehus Spiserørs- og magesekkreft, Drammen sykehus Spiserørs- og magesekkreft, Kongsberg sykehus Spiserørs- og magesekkreft, Ringerike sykehus

Tarmkreft

Endetarmskreftoperasjon

Endetarmskreft - operasjon, Bærum sykehus Endetarmskreft - operasjon, Drammen sykehus Endetarmskreft - operasjon, Ringerike sykehus

Endetarmskreft – tilbakelegging av tarm

Endetarmskreft - tilbakelegging av tarm, Bærum sykehus Endetarmskreft - tilbakelegging av tarm, Drammen sykehus Endetarmskreft - tilbakelegging av tarm, Ringerike sykehus

Tykk- og endetarmskreft

Tykk- og endetarmskreft, Bærum sykehus Tykk- og endetarmskreft, Drammen sykehus Tykk- og endetarmskreft, Kongsberg sykehus Tykk- og endetarmskreft, Ringerike sykehus

Tykktarmskreft - operasjon

Tykktarmskreft - operasjon, Bærum sykehus Tykktarmskreft - operasjon, Drammen sykehus Tykktarmskreft - operasjon, Ringerike sykehus

Testikkelkreft

Testikkelkreft

Testikkelkreft, Bærum sykehus Testikkelkreft, Drammen sykehus Testikkelkreft, Ringerike sykehus

Aktiv overvåkning ved testikkelkreft

Aktiv overvåkning testikkelkreft, Bærum sykehus Aktiv overvåkning testikkelkreft, Drammen sykehus Aktiv overvåkning testikkelkreft, Ringerike sykehus

Fjerning av lymfekjertler ved testikkelkreft

Fjerning av lymfekjertler ved testikkelkreft, Bærum sykehus Fjerning av lymfekjertler ved testikkelkreft, Drammen sykehus Fjerning av lymfekjertler ved testikkelkreft, Ringerike sykehus

Fjerning av testikkel (orchiektomi) ved testikkelkreft

Fjerning av testikkel (orchiektomi) ved testikkelkreft, Bærum sykehus Fjerning av testikkel (orchiektomi) ved testikkelkreft, Drammen sykehus Fjerning av testikkel (orchiektomi) ved testikkelkreft, Ringerike sykehus

Forskning på kreft og behandling av dette

Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable. Helsevesenet utfører mange slike studier i Norge, også på kreftbehandling. Oversikt over aktuelle forskningsstudier vises på behandlingssiden til hver krefttype. Du finner også en fullstendig oversikt på helsenorge.no.

Oversikt over kliniske studier rundt kreft finner du på helsenorge.no

Forløpskoordinatorer for kreft

Alle sykehus som utreder og behandler kreft har egne forløpskoordinatorer. Forløpskoordinatoren skal være din kontaktperson, og bidra til at du får veiledning og føler deg trygg fra utredningen starter til en diagnose er bekreftet eller avkreftet - og eventuell behandling startes. Forløpskoordinatoren er også kontaktpersoner for pårørende, fastleger og andre aktuelle i kommunehelsetjenesten.

Mer info om dette og kontaktinfo kan du se her

Avdelinger i Vestre Viken, som jobber med kreft

Kreftseksjonen, Bærum sykehusOnkologisk poliklinikk, Drammen sykehusPalliativt team, Bærum sykehusPalliativt team, Drammen sykehusPalliativt team, Kongsberg sykehusPalliativt team, Ringerike sykehusPusterommene - i samarbeid med Aktiv mot kreft

Flere andre avdelinger i Vestre Viken jobber også med kreft, uten å være spesifikt dedikert til kreftbehandling. Disse avdelingene leverer medisiner, terapi og behandling for forskjellige krefttyper. På behandlingssiden til hver krefttype finner du info om hvilken avdeling som er ansvarlig for den spesifikke behandlingen.

Kurs og aktiviteter

Årlig arrangeres en rekke kurs og aktiviteter for helsepersonell, pasienter og pårørende. Arrangementer som er aktuelle for en spesifikk krefttype vises et stykke ned på behandlingssiden for krefttypen. Finn frem til krefttypen og behandlingen du vil lese mer om i listen lenger opp på denne siden.

fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning

1. Før

Kreft er ikke én, men flere forskjellige sykdommer som behandles på forskjellige måter. Derfor vil hva som skjer før behandling variere utfra hvilken behandlingsmåte som brukes og hvilken krefttype du behandles for. Dette beskrives nærmere på behandlingssiden for hver krefttype. Finn frem til krefttypen og behandlingen du vil lese mer om i listen lenger opp på denne siden.

2. Under

Behandling vil variere utfra hvilken krefttype du behandles for. Dette beskrives nærmere på behandlingssiden for hver krefttype.

3. Etter

Oppfølging etter behandling for kreft varierer etter hvilken krefttype du behandles for og behandlingsmetoden som brukes. Du finner mer info om dette på behandlingssiden for hver krefttype.

Kontakt

Forløpskoordinatorer kreft
mandag - fredag I hovedsak kl. 09:00-14:00.
Kontaktinformasjon til hver enkelt forløpskoordinator finner du under info om hver krefttype.
Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.