HELSENORGE

Pasientsikkerhetsuka

Vestre Vikens ansatte arbeider med pasientsikkerhet og kvalitet gjennom hele året. Pasientsikkerhetsuka er en uke hvor arbeidet med pasientsikkerhet blir vist fram og delt med kolleger og andre interesserte for å spre ideer og inspirasjon om hvordan arbeide konkret med pasientsikkerhet.

Hensikten med Pasientsikkerhetsuka er å øke dialog og åpenhet om pasientsikkerhet, og spre informasjon om hvordan vi arbeider med dette. Pasie​ntsikkerhet skal være tilstede i de ansatt​​es bevissthet hele tiden, men i denne uka er det ekstra oppmerksomhet på dette.​​​​​
​​​​

Vestre Viken arrangerer pasientsikkerhetsuke for fjerde gang høsten 2022​​​

Tema for Pasientsikkerhetsuka 2022 er Sikre pasientforløp.​

Målgruppe er Vestre Vikens ansatte, i tillegg blir foredrag og annet digitalt materiale lagt på internett til glede for våre pasienter, brukere, samarbeidspartnere og andre interesserte.

Pasientsikkerhetsuka 2022 går av stabelen 17.–21. oktober.

Det legges til rette for pasientsikkerhetsvisitter, lokale foredrag og «vandringer»/omvisning. Mye av materialet blir tilg​​​jengelig digitalt gjennom filmer av foredrag og posterutstilling. Ledere og ansatte kan benytte materialet til å skape refleksjon og dialog om hvordan vi arbeider med å fremme helhet og sammenheng i helsetjenesten. Faglig refleksjon og felles møter i seksjonene kan legges inn i kalendere.

Nærmere informasjon om program med faglig innhold vil bli presentert p​å denne siden etter hvert som det blir klart.​

Informasjon og tips til innsending av bidrag til Pasientsikkerhetsuka 2022

Abstrakt

Poster
Poster utformes i stående format. Se under maler i PowerPoint eller på intranett under verktøy/grafisk profil for kriterier. 

Film  
Filmer skal ha varighet maks 3 minutter. 

Andre formater? 
Ta kontakt egen klinikkrepresentant for å informere og høre om det lar seg gjøre å få det presentert.


Program Bærum sykehus


Faglig program i Auditoriet mandag 17.10.

11:45–12:15 Åpning av dagen v/Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør og v/Trine Olsen klinikkdirektør 

12:15 – 13:30 
Forebyggende og helsefremmede arbeid 
o Seksjon for forebyggende medisin v/ avd spl Kristin Staib
o Prehabilitering v/ overlege Guro Kleve
Øvelse gjør mester - Simulering- sepsis, traumesykehus
Forbedring akuttmottaket 
Forbedring operasjon v/ rådgiver Cecilie Thorvaldsen mfl

13:30–13:45 Pause

13:45–14:55 «Varig forbedring av praksis – kontinuerlig forbedring»
Improvement speed updates fra avdelinger på Bærum sykehus

14:55–15:00 Avslutning v/ klinikkdirektør Trine Olsen


Faglige tema og aktiviteter gjennom uka. Det meste gjennomføres lokalt ved seksjonene  ut ifra ønsker og behov . Det er mulighet for råd og bistand fra fagressurser sentralt i Vestre Viken HF.
Mandag 17.10.
o Pasientsikkerhetsvisitt v/ administrerende direktør kl 8:30-11:10 v/ seksjon for anestesi og seksjon for kreft (for inviterte)
o Program i Auditoriet 
o Kveldsvandring ved utvalgte seksjoner v/ administrerende direktør kl. 16–18 (program utarbeides, for inviterte)
Tirsdag 18.10.
o Nyttiggjøre og rett bruk av Metavision/NEWS 
Onsdag 19.10.
o Avdekke risiko for underernæring v/ Ernæringsnettverket BS
o Nyttiggjøre og rett bruk av Metavision/NEWS 
Torsdag 20.10.
o Starte forbedringsarbeid
o Risiko og lære etter hendelser
o Klinikkens kvalitetsutvalg for ledernivå 2–4. Risiko og hendelser. 
Fredag 21.10.
o Risiko og lære etter hendelser​Program Kongsberg sykehus

Program kommer.

​Program Psykisk helse og rus

Program kommer.

​Program Ringerike sykehus

Foreløpig program Ringerike sykehus

Faglige tema og aktiviteter gjennom uka. Det meste gjennomføres lokalt ved seksjonene  ut ifra ønsker og behov. Det er mulighet for råd og bistand fra fagressurser sentralt i Vestre Viken HF.

Mandag 17.10.
o Workshop Metavision v/Sonja Simonsen – tema ikke avklart
Tirsdag 18.10.
o Workshop Metavision v/Sonja Simonsen – tema ikke avklart
Onsdag 19.10.
o Workshop Metavision v/Sonja Simonsen – tema ikke avklart
Torsdag 20.10.
o Pasientsikkerhetsvisitt Intensiv
o Pasientsikkerhetsvisitt KMD Bilde
o Faglig program i glassgangen, første runde
o Faglig program i glassgangen, andre runde
Fredag 21.10.
o Workshop Kontinuerlig forbedring v/sentralt KF-team


Foreløpig program Ringerike sykehus torsdag 20.oktober:

09:00–10:00 Pasientsikkerhetsvisitt på Intensiv
10:15–11:15 Pasientsikkerhetsvisitt KMD BILDE

12:30–15:00 Faglig program i glassgangen (første runde) 
Åpning av dagen v/ Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør og v/ May Janne Botha Pedersen, klinikkdirektør
Kontinuerlig forbedring i historisk Ringeriksperspektiv v/ Aleidis Skar Brandsrud
Forbedring 1-2-3 v /Åse Lexberg
Tverrfaglig visitt ort/kir/ger v/Solveig Sæta
Bruk av NEWS og ISBAR i akuttkjeden v/diverse (kommune, legevakt, ambulanse, akuttmottak, intensiv og sengetun)
Avslutning v/ May Janne Botha Pedersen
Programmet streames til HSS
Programmet er åpent for ansatte og andre interesserte

15:30–18:00 Faglig program i glassgangen (andre runde)
Som over
Programmet er åpent for ansatte og andre interesserte

Foreløpig program Hallingdal sjukestugu:
Onsdag 19.10.
o Workshop og/eller foredrag Kontinuerlig forbedring
Torsdag 20.10.
o Streaming av faglig program fra Ringerike sykehus, første runde
​Program Drammen sykehus

​Program kommer.


Alt fra Pasientsikkerhetsuka 2021

   

Velkommen til Pasientsikkerhetsuka 2021, med Lisbeth Sommervoll:​

Bilde fra introfilm med Lisbeth Sommervoll.

Klikk på bildet eller her for å se introfilm på YouTube​ (Varighet: 3:36)


Helsefellesskap og pasientsikkerhet, ved Andreas Moan:​
   

Bilde fra foredrag av Andreas Moan.

Klikk på bildet eller her for å se foredrag på YouTube​ (Varighet: 9:37)


Mye å være stolt av – med ansatte i Vestre Viken:​
   

Bilde fra film med ansatte i Vestre Viken.

Klikk på bildet eller her for å se filmen​ på YouTube​ (Varighet: 11:58)


 

​Barn og unge

Hilsen fra Ayse Iclal Øzsatici, leder for Ungdomsrådet i Vestre Viken​:

Bilde fra film med Ayse Iclal Øzsatici.

Klikk på bildet eller her for å se filmen på YouTube​ (Varighet: 1:50)

​Brukermedvirkning –​ nye pasient- og brukerroller

Hilsen fra leder av Brukerutvalget i Vestre Viken​:

Bilde fra film med Rune Kløvtveit.

Klikk på bildet eller her for å se filmen på YouTube​ (Varighet: 6:53)


​Hendelsesanalyse og Team pasientsikkerhet

Hendelsesanalyse​:

Bilde fra film med Tor-Arne Engebretsen.

Klikk på bildet eller her for å se filmen på YouTube​ (Varighet: 9:21)


Erfaringer fra pandemien –​ Team pasientsikkerhet:

Bilde fra film med Asgeir Kvam.

Klikk på bildet eller her for å se filmen på YouTube​ (Varighet: 9:21)


 

Presentasjon av arbeider som bidrar til pasientsikkerhet

Det foregår mange ulike forbedring-, utviklings- og forskningsarbeider i Vestre Viken. Det er nyttig å dele erfaringer og resultater fra disse.

Posterutstilling

Nå kan du gå på digital posterutstilling fra «sofakroken». Ansatte er invitert til å dele egne arbeider som bidrar til pasientsikkerhet i denne posterutstillingen.

Du kan se alle posterne samlet i en PDF og dere kan velge ut en eller flere postere for refleksjon og diskusjon avhengig av hvilke temaer som er aktuelle for deg og avdelingen din.

Her kan du laste ned PDF med alle posterne for Pasientsikkerhetsuka 2021


Filmer med forbedringsarbeider

Her presenteres flotte og spennende arbeider som fremmer pasientsikkerhet.

Hver av filmene kan sees enkeltvis. Du kan se dem på egenhånd eller som utgangspunkt for dialog med kollegaer.

Filmene:

Klinikk for intern service: Rett mat til rett pasient Psykisk helse og rus: BUPA - Dialogbasert inntak Prehospitale tjenester: Videosamtale med AMK Psykisk helse og rus: Samhandlingog pasientflyt mot 2025 i PHR Bærum sykehus: Pre-electric - prediktorer for tilbakefall av atrieflimmer etter elektrokonvertering Psykisk helse og rus: Hvordan gjøre ungdom oppmerksom på det anbefalte behandlingstilbudet psykoedukativ familiegruppe Bærum sykehus: 15 måneder med Covid-19 ved Bærum sykehus. Betydningen av lokal forskning under pandemien (COBRA-studien) Klinikk for medisinsk diagnostikk: Kompetansedeling av erfaring med blodprøvetaking av barn Klinikk for medisinsk diagnostikk: Koronaprøvens reise gjennom laboratoriet Psykisk helse og rus: Møte med aggresjonsproblematikk (MAP)

Klinikk for medisinsk diagnostikk: Mobil røntgentjeneste (denne filmen er kun tilgjengelig på intranett på grunn av personvern. Se lenkesamling på intranett under Pasientsikkerhetsuka)


 

Innlegg fra direktørene i Vestre Viken

I videoene under kan du høre hva klinikkdirektørene og stabsdirektører i Vestre Viken har å si om hva som er viktig for dem og deres ansvarsområder når det gjelder pasientsikkerhet og Pasientsikkerhetsuka 2021.

Bilde fra video med klinikkdirektør for Bærum sykehus.  

   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Drammen sykehus.  

   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Kongsberg sykehus.  

   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Ringerike sykehus.  

   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Prehospitale tjenester.  

   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Psykisk helse og rus.  

   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Intern service.  

   

Bilde fra video med direktører for Økonomi, Fag og Kompetanse.  

   

Bilde fra video med direktør for Teknologi.  

   

Bilde fra video med direktør for Kommunikasjon og samfunnskontakt.  


​​​Program Kongsberg sykehus

Klinikkdirektør Stein-Are Agledal:

Bilde fra film med Stein-Are Agledal.

Klikk på bildet eller her for å se filmen på YouTube​ (Varighet: 2:13)

F​orslag til aktiviteter gjennom uka:

Tema Pasientsikkerhet hver dag i alle seksjoner

Lokale ledere i klinikk Kongsberg sykehus oppfordres til å ta opp temaet pasientsikkerhet på allerede oppsatte møter, så som morgenmøter, undervisninger/fagdager og fagmøter

 • Vise hele eller deler av det digitale programmet
 • Diskutere/gjennomgå hendelse i avdelingen – enten uønsket hendelse eller noe dere taklet råbra. Eksempelvis bruke «5 x hvorfor»
 • Grønt kors
 • Høre og diskutere podden «Råbra! Om å evaluere med positivt fortegn» Podkast 20 min https://pod.space/helseaktueltsnakkesmednakstad​
 • Diskutere postere (digital posterutstilling, 4 bidrag fra KS)
 • På avdelingsplan eller klinikkplan: Gjennomgå verktøyet «Snakk om forbedring»

Program Kongsberg sykehus mandag 18. oktober


 
Grunnet Covid-19 er dette programmet kun for inviterte deltagere og gjester.  

 
09:00–10:00 Pasientsikkerhetsvisitt KMD, avd. Bilde KS 
10:15–11:15 Pasientsikkerhetsvisitt Dialyseenheten

 
11:30–12:00 Lunsj
12:00–14:00 Faglige innslag med fokus på pasientsikkerhet og forbedringsprosjekter 


 
Presentasjon av forbedringsprosjekter og satsningsområder i klinikken
 • Innledning ved klinikkdirektør Stein-Are Agledal
 • Riktig antibiotikabruk ved Kongsberg sykehus – v/Stian Kristoffersen, leder A-team
 • Medisin 2 ved Kongsberg sykehus har innført elektronisk risikotavle – et elektronisk verktøy som gir økt pasientsikkerhet og samhandling – v/Kjersti E. Trollerud, avdelingssykepleier Med. sengepost 2
 • ISBAR – Et kommunikasjonsverktøy til bruk ved overflytting av pasienter fra operasjon til intensiv – v/Line Gjerden Hvål, fagutviklingssykepleier intensiv og Ellen Fossan, avdelingssykepleier.
 • Telemedisin for økt kompetanse i behandling av nyfødt – et elektronisk samhandlingsverktøy uavhengig av hvor pasient og ekspertisen er lokalisert – v/Rønnaug Haram, fagutivklingssykepleier anestesi og Lene K. Hinrichsen, fagjordmor føden.
 • Fra akutt abdomen til akutt endring – Kompensatoriske tiltak etter bortfall av akuttkirurgi ved Kongsberg sykehus – v/Stian Kristoffersen, avdelingsoverlege.
 • Fra seng til stol i akuttmottak – v/Jeanette Ingebrigtsen, avdelingssykepleier akuttmottak
 • Etablering av simuleringsenhet ved Kongsberg sykehus – v/Elin Kristoffersen, koordinator SIMKOM

Se video fra det faglige programmet her


 
14:00–15:30 Offisiell åpning av Akuttmottak og Simuleringssenter
ved administrerende direktør Lisbeth Sommervoll – inviterte gjester
 • Åpning av nyoppusset akuttmottak
 • Nytt Simuleringssenter
Media vil være til stede ved offisiell åpning

 

​Program Psykisk he​lse og rus

Program Psykisk helse og rus tirsdag 19. oktober

Enkelte av de planlagte lokale aktivitetene gjennom uka:
 • Felles for alle avdelinger: Tilrettelegging for visning og diskusjon av felles digitalt program, VV
 • BUPA: Oppstart læringsnettverk i kontinuerlig forbedring
 • ARA: Undervisning i HLR for pasienter og kameratredning med Naloxon nesespray
 • RDPS: Fokus på implementering av FACT seng og quizkonkurranse
 • KDPS og DDPS: Internrevisjoner
 • ADPS: Faglunsj
 • BDPS: Rebus med tema «Pakkeforløp»
 • Blakstad: Tilbud om treningsprogram for pasientene i alle seksjonene på sykehuset

Grunnet Covid-19 er dette programmet kun for inviterte deltagere og gjester.

 
08:30–09:30 Pasientsikkerhetsvisitt DDPS, poliklinikken Konnerud (POLK) FACT
10:00–11:00 Pasientsikkerhetsvisitt BUPA, Utredningsseksjonen, Valbrottveien

 
Faglig program Konferansesal Habilitering, Konggata 51, Drammen
           
11:30–11:45 Oppsummering pasientsikkerhetsvisitter m/lunsj
ved Hanne Juritzen, kvalitetssjef og Ulrich Spreng, fagdirektør

 
11:45–11:55 Pause

11:55–12:00 Velkommen ved Kirsten Hørthe, klinikkdirektør PHR

12:00–12:20 Kongsberg BUP og Forsknings- og utviklingsenheten (FoU), PHR 
ADHD-FoF – et deltakende aksjonsforskningsprosjekt i BUPA om involvering av barn og ungdom i behandling av ADHD ved Elin Håkonsen Martinsen, overlege KBUP, ph.d, Anne Faugli, forsker BUPA, ph.d, og Nina Helen Mjøsund, forsker FoU, ph.d

12:20–12:40 PSYA Blakstad 
Utarbeidelse av dokument for grunnleggende miljøbehandling
ved Gudrun Breistøl, nestleder VV Brukerutvalg, Jan Hammer, spesialrådgi​ver og Sondre Sperle Engebretsen, klinikkoverlege

12:40–13:00 PHR 
Monitorering av pasientforløp: Rapporteringsverktøy til bruk for oppfølging av pakkeforløp i psykisk helse og rus ved Hedda Hellkås, prosjektkoordinator pakkeforløp PHR

13:00–13:20 Forsknings- og utviklingsenheten, PHR
Risikofaktorer for selvmord i høyrisikopopulasjoner: Fra statisk til dynamisk tenkning
ved Wenche Ryberg, forsker og Roar Fosse, forsker, FoU 

13:20–13:40 ADPS - Døgnseksjon Sikta
Muntlig rapport inneholder sentral og relevant informasjon
ved Marit Lillebostad, psykiatrisk sykepleier/fagutvikler 

13:40–13:45 Takk for i dag ved Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør og Kirsten Hørthe, klinikkdirektør

 

Se videoer fra det faglige programmet:

Program Ringerike sykehus

Hilsen fra klinikkdirektør May Janne Botha Pedersen:

Bilde fra film med May Janne Botha Pedersen.

Klikk på bildet eller her for å se filmen på YouTube​ (Varighet: 3:35)

Forslag til aktiviteter gjennom uka:
Tema Pasientsikkerhet hver dag i alle seksjoner 
Lokale ledere i klinikk Ringerike sykehus oppfordres til å ta opp temaet pasientsikkerhet på allerede oppsatte møter, så som morgenmøter, undervisninger/fagdager og fagmøter
 • Vise hele eller deler av det digitale programmet
 • Diskutere/gjennomgå hendelse i avdelingen – enten uønsket hendelse eller noe dere taklet råbra. Eksempelvis bruke «5 x hvorfor»
 • Grønt kors
 • Høre og diskutere podden «Råbra! Om å evaluere med positivt fortegn» Podkast 20 min https://pod.space/helseaktueltsnakkesmednakstad​
 • Diskutere postere (digital posterutstilling, 2 bidrag fra RS)
 • På avdelingsplan eller klinikkplan: Gjennomgå verktøyet «Snakk om forbedring»

Lokale postere med i posterkonkurransen i Vestre Viken vil henge i glassgangen på RS samt på HSS hele uka.

 
Program onsdag 20. oktober på Ringerike sykehus
            
Visning av digitalt program i glassgangen gjennom dagen
Drop-in oppmøte. Sendeskjema distribueres i linje.​​
Utstilling av lokale postere samt roll-ups.

Program onsdag 20. oktober på Hallingdal sjukestugu

Grunnet Covid-19 er dette programmet kun for inviterte deltagere og gjester 

08:30–09:30 Pasientsikkerhetsvisitt PHT Ambulanse

09:45–10:45 Pasientsikkerhetsvisitt på sengeavdeling

Omvisning og lunsj

13:00–15:30 Faglig program, kantinen, HSS 
med inviterte fra VV inklusive tverrgående klinikker samt representanter for kommuner. Media vil være invitert.

13:00–13:05 Velkommen v/May Janne Botha Pedersen, klinikkdirektør

13:05–13:25 HSS –​ arena for helhetlig pasientforløp mellom sykehus og kommune v/Rune Rindal, seksjonsoverlege HSS og Britt Inger Liahagen, avdelingssykepleier sengepost​​

13:25–13:45 Samhandling med VV sett fra kommuneperspektivet v/ Geir Strømmen, samhandlingsleder i Hallingdal

13:45–14:05 Kartlegging av Covid-19-pasienter i Hallingdal v/ Leif Andre Viken, fysioterapeut HSS

14:05–14:20 Pause

14:20–14:40 Samhandling i psykiatrien: FACT i Hallingdal – ett års erfaring v/ Thomas Fischer-Vieler, overlege og Bente Brundtland, teamleder

14:40–14:50 «Samhandling i barne- og ungdomspsykiatrien: Dialogbasert inntak og Prosjekt FACT Ung» v/Lena Rotebakkdokken, teamleder

14:50–15:00 «Refleksjoner fra brukerrepresentanten», Jan Helge Tuv, brukerrepresentant 

15:00–15:10 Innlegg v/Lisbeth Sommervoll, AD

15:10–15:30 Avslutning v/May Janne Botha Pedersen, klinikkdirektør​

Program Drammen sykehus

​Aktiviteter i vestibylen 
 • Hva er viktig for deg 
 • Smittevern
 • Snakk om forbedring 
 • Brukermedvirkning
 • Filmen «​Jeg elsker Drammen sykehus – Min arbeidsplass»
 • Kahoot med fokus på pasientsikkerhet som sendes ut til alle avdelinger
 • Anbefaling om å lytte på podkasten "Råbra"


 
Program Drammen sykehus torsdag 21. oktober

 
09:00–09:45 Pasientsikkerhetsvisitt – Kirurgisk post 1

 
09:45–10:00 Oppsummering med deltagere, seksjonsleder og avdelingssjef

10:15–11:00 Pasientsikkerhetsvisitt – Medisinsk post 3 

11:00–11:15 Oppsummering med deltagere, seksjonsleder og avdelingssjef 

 
11:20–11:50 Oppsummering av pasientsikkerhetsvisitter m/lunsj 


 
Faglig program i auditoriet Drammen sykehus 12:00–14:30 

 
12:05–12:10 Velkommen v/ Britt Eidsvoll, klinikkdirektør 

 
12:10–12:20 Samhandling og kunnskapsdeling da pandemien traff oss 

12:20–12:35 Samarbeid i overgang fra barn–ungdom–voksen

12:35–12:50 Trygg i svangerskap – Trygg i barseltid

12:50–13:05 «De som bygde landet»

 
13:05–13:25 Rådgivende Medisinskfaglig utvalg – Lokalt samarbeidsutvalg Drammen

13:25–13:35 Bedre utskrivningsprosess ved bruk av video

13:35–13:55 Digital hjemmeoppfølging av pasienter med KOLS

13:55–14:15 Cancer mamma

14:15–14:30 Avslutning

 

14:30–15:30 Pasientsikkerhetsvisitt – Klinikk for intern service 

15:45–18:00 Kveldsvandring
 • 15:45–16:05 Fysikalsk avdeling
 • 16:10–16:30 Dialysen
 • 16:40–17:00 Akuttmottak
 • 17:05–17:25 Klinikk for medisinsk diagnostikk, Bildediagnostikk
 • 17:25–​18:00 Klinikk for intern service

Program Bærum sykehus

Alle faste møter (morgen, fagdager, personal mv.) omhandler pasientsikkerhet, case etc.  Hver seksjon lager plan.
 • Diskutere postere/filmer
 • Diskutere en situasjon som gikk bra – eksempelvis bruke «5x hvorfor»
 • Bruke «Råbra! Om å evaluere med positivt fortegn» https://pod.space/helseaktueltsnakkesmednakstad​
 • VV Grønt Kors – Pasientsikkerhet hver dag –  i alle seksjoner

 
Aktiviteter gjennom uka

Kveldsvandring v/klinikkdirektør 19.10 kl. 16–18
Kontinuerlig forbedring – samling 21.10 kl. 13–15 i Auditoriet Har du en idé til bedre kvalitet og pasientsikkerhet – kom og ta en prat! Kanskje du lurer på hvordan sette en idé ut i praksis – eller bare er nysgjerrig på hva kontinuerlig forbedring er?
Ledermøtet og Allmøte denne uka har tema pasientsikkerhet
Klinikkens kvalitetsutvalg 21.10: «Snakk om forbedring» for ledernivå 2–4.

 

 
Faglig program Bærum fredag 22. oktober

Grunnet Covid-19 er dette programmet kun for inviterte deltagere og gjester.  


 
08:00–09:00 Pasientsikkerhetsvisitt, Klinikk for intern service, Seksjon Renhold og tekstil

 
09:00–11:30 Pasientsikkerhetsvisitt Generell indremedisinsk seksjon
                      Pasientsikkerhetsvisitt Ortopedisk avdeling


 
Faglig program i auditoriet 
12:00–12:15 Velkommen v/ Trine Olsen klinikkdirektør 

12:15–12:30 Utdeling av årets pris for beste postere og film i Vestre Viken v/Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør

 
12:35–12:45 15 måneder med Covid-19 ved Bærum sykehus. Betydningen av lokal forskning under pandemien v/Marius Myrstad, overlege Medisinsk avdeling/Forskningsavdelingen

 
Digital hjemmeoppfølging og brukerstyring

 
Sårtjenester
12:45–12:55 Hva er viktig for pasienten? v/Mark Miller, brukerutvalgsrepresentant

 
13:00–13:10 Sårkonsultasjoner i samarbeid med kommunen v/ Anita Olsen, fagutviklingssykepleier Kirurgisk sengepost og Kristin Hanevold, spesialsykepleier Kirurgisk poliklinikk

 
13:15–13:30 Avstandsoppfølging for pasienter med IBD (Inflammatory Bowel Disease) v/Lise Sveen, IBD-sykepleier/fagutviklingssykepleier og Svein-Oskar Frigstad, seksjonsoverlege Medisinsk poliklinikk

 
13:30–13:45 Pause

 
13:45–14:25 «Varig forbedring av praksis – kontinuerlig forbedring»
Improvement speed updates fra avdelinger på Bærum sykehus
 • Fallforebygging v/Pernille Mogstad Simensen, sykepleier Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering
 • Aktiv overvåkning - cancer prostata v/Ann Elisabeth Evensen, sykepleier og Unn Cecilie Kristensen, lege i spesialisering Kirurgisk poliklinikk​
 • Delirium og kognitiv svikt etter hjerneslag – v/Nina Torsteinsen Johnsen, fagutviklingssykepleier Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering
 • Medfører deltakelse på kommunikasjonskurset 4 Gode Vaner vedvarende endring av sykepleieres kommunikasjon med pasienter? – v/Eva Saltrøe, fagutviklingssykepleier Seksjon for generell medisin
 • «Strukturert  utredning av cervixdysplasi» – v/Joachim Eikeseth, lege i spesialisering og Ingvild Sandnes, overlege Gynekologisk avdeling
 • ​Grønt kors ved Sentraloperasjon – v/Christin Leikvoll Konstad, assisterende avdelingssykepleier Seksjon for operasjon
 • Grønt kors ved Kirurgisk sengepost v/Liv Marit Røisland, avdelingssykepleier Kirurgisk sengepost
​14:25–14:30 Avslutning

 

SE VIDEO FRA FAGLIG PROGRAM:


 

​Program Klinikk for m​edisinsk diagnostikk

​Ledere oppfordres til å sette «Tema pasientsikkerhet» på agendaen i allerede oppsatte møter i uke 42 – med tid til refleksjon. 

Forslag til aktiviteter gjennom uka:
 • Vise hele eller deler av det digitale programmet
 • Diskutere/gjennomgå hendelse i avdelingen/seksjonen – enten uønsket hendelse eller noe dere taklet «råbra».
  – eksempelvis bruke «5 x hvorfor»
  – fra «Grønt kors»
  – høre og diskutere podden «Råbra! Om å evaluere med positivt fortegn» (podkast 20 min) https://pod.space/helseaktueltsnakkesmednakstad
 • Diskutere postere (digital posterutstilling + fysisk posterutstilling ved KS og RS (i «glassgangen»)). 
 • Se på og reflektere rundt filmer.
 • ​Innmeldte postere og filmer er med i konkurranse i Vestre Viken
 • På avdelings- eller seksjonsnivå: gjennomgå verktøyet VV Snakk om forbedring!
​Lokalt program hvor KMD er involvert:
Kongsberg sykehus – mandag 18. oktober:
09:00–10:00 BILDE-KS «Pasientsikkerhetsvisitt» med adm direktør, direktør fag, kvalitetssjef
10:00–11:00 Klinikkdirektør KMD – «vandring» innom avtalte seksjoner


 
Hallingdal sjukestugu, Ål – onsdag 20. oktober:
11:00–13:00 Adm. direktør på omvisning – også innom LAB og BILDE (seksjonslederne LAB-RS og BILDE-RS er til stede)


 
13:00–15:30 Fagmøte med inviterte fra HSS, tverrgående klinikker og kommuner


 
Drammen sykehus – torsdag 21. oktober:
14:00–15:00 Klinikkdirektør KMD – «vandring» innom avtalte seksjoner

 
15:45–18:00 «Kveldsvandring» med adm. direktør; på Nevrologen, Dialysen, AKU og BILDE-DS (ivaretas av seksjonsleder)


 
Bærum sykehus – torsdag 21. oktober v/BS og KMD:
13:00–15:00 Auditoriet, Bærum sykehus: Kontinuerlig forbedring - drop in/work shop:
Har du en idé til bedre kvalitet og pasientsikkerhet – kom og ta en prat! :-) 
Kanskje du lurer på hvordan sette en idé ut i praksis – eller bare er nysgjerrig på hva kontinuerlig forbedring er?

 
Bærum sykehus – fredag 22. oktober:
08:30–09:50 Klinikkdirektør KMD – «vandring» innom avtalte seksjoner

 
12:00–12:30 Publisering av priser – 2 postere og en film

 
Innmeldte filmer:
1. KMD Koronaprøvens reise gjennom lab
2. KMD Mobil røntgentjeneste
3. KMD Blodprøvetaking av barn

Innmeldte postere:
1. KMD Fjernstyrt CT og ambulansedrevet slagbehandling
2. KMD Optimalisering av interne kontrollrutiner
3. KMD-LAB-MIK-BS Raskere svar på blodkultur BS, RS, KS

Alt fra Pasientsikkerhetsuka 2020​​​

I ​år er Pasientsikkerhetsuka digital, med kun noen få stedlige aktiviteter i klinikkene. De stedlige aktivitetene er pasientsikkerhetsvisitt og -vandring, samt presentasjon av faglige arbeider. Deltakere er invitert.

Digital Pasientsikkerhetsuke gir økt tilgjengelighet for alle, og seksjoner og avdelinger kan selv planlegge og delta på aktivitetene slik det passer inn i driften. Bruk eksisterende møtearenaer, faglunsjer, morgenkaffemøter osv. til å skape dialog og refleksjon om pasientsikkerhet – og verdien av møte mellom mennesker!

Aktivitetene du finner i de ekspanderende feltene under er åpne for alle ansatte.

Digitale aktiviteter, videoer og annet materiell presentert på denne siden vil fortsatt være tilgjengelig etter Pasientsikkerhetsuka 2020 er over.

Velkommen til Pasientsikkerhetsuka 2020, med Lisbeth Sommervoll:
   

Bilde fra introfilm med Lisbeth Sommervoll.
 

Klikk på bildet eller her for å se introfilm på YouTube, der administrende direktør Lisbeth Sommervoll ønsker velkommen til Pasientsikkerhetsuka 2020

Hvilken verdi har møte mellom mennesker for pasientens sikkerhet? – sett fra ulike perspektiv

Dette er et foredrag om hvordan en hverdag med høyt aktivitetsnivå, tekniske rutiner, fysisk og sosial distanse setter krav til våre møter med pasienter, pårørende og kollegaer.

Bilde fra video med klinikkdirektør for Bærum sykehus.  

Klikk på bildet eller her for å se video om verdien av møte mellom mennesker   

Foredragsholdere:

 • Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør i Vestre Viken.
 • Rune Kløvtveit, leder for Brukerutvalget i Vestre Viken.
 • Beate Nordby Schwensen, seksjonsleder ved Asker distriktspsykiatriske senter (DPS).
 • Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud for Oslo og Akershus.

Varighet:

30 minutter.

Snakk om pasientsikkerhet – 4 gode vaner

I Pasientsikkerhetsuka er det et mål at alle snakker om pasientens sikkerhet.

Materiellet som presenteres om 4 gode vaner kan brukes i dialog om hvordan å skape god kommunikasjon i møte med mennesker. Materiellet består av en kortfilm og tilhørende refleksjonsspørsmål som kan brukes i grupper av ulik størrelse, i seksjonene og avdelingene.

Bilde av helsepersonellet som presenterer 4 gode vaner.
 

Klikk på bildet eller her for å se video på YouTube om «4 gode vaner»

Deltakere i filmen er representanter fra teamet for 4 gode vaner i Vestre Viken:

 • Eva Saltrøe, fagutviklingssykepleier ved generell sengepost på Bærum sykehus.
 • Eva Gravdahl, overlege i palliativ enhet ved Bærum sykehus.
 • Sunniva Johnsen Fisknes, sykehusprest ved Bærum sykehus.
 • Sondre Sperle, Klinikkoverlege for Utvikling ved Psykisk helse og rus.

Varighet:

Film på 9,30 minutter pluss tid til refleksjon og dialog.

Refleksjonsoppgaver

I 4 gode vaner deles praktisk kommunikasjon i scenarier som vektes ulikt på ulike steder, tidspunkt og av ulike helseprofesjoner. I presentasjonen med refleksjonsoppgaver for 4 gode vaner har vi stilt spørsmål vi håper kan bidra til refleksjon rundt dette.

Bilde som viser 4 gode vaner. 

Her kan du laste ned presentasjonen med refleksjonsoppgaver for 4 Gode Vaner som PDF

Det digitale møte

Bilde av fire av de som deltar i debatten om det digitale møte. 

Klikk på bildet eller her for å se video på YouTube om «Det digitale møte»

Hvordan påvirkes møtet mellom oss når det skjer på digitale plattformer?

Her møter du engasjerte mennesker som sammen reflekterer om hvordan det er å være ungdom, pasient, behandler og leder i et helsevesen der hverdagen i økende grad digitaliseres. Film fra Ungdomsrådet i Vestre Viken inngår.

Det blir refleksjon rundt fordeler ved bruk av videokonsultasjoner. Hvilke situasjoner kan dette være hensiktsmessig for og når passer det ikke? Hva kan grunnen være til at det passer eller ikke? Deltakerne vil også snakke om egne roller i videokonsultasjoner.

Deltakere i dialogen:

 • Kaja Borgersen, medlem av Ungdomsrådet i Vestre Viken.
 • Ragnhild Revhaug Haugerud, psykologspesialist ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA).
 • Sven Ivar Kokkersvold Olsen, spesialsykepleier ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.
 • Kim Kristoffer Dysthe, legespesialist og praksiskonsulent.

Videokonsultasjoner og muligheten disse gir

Det blir også dialog om psykoedukasjon og gruppeterapi i videokonsultasjoner, og muligheten videokonsultasjoner gir for gjennomføring av gruppebehandling.

Her deltar:

 • Marie Furre, spesial-barnevernspedagog / Dialektisk atferdsterapeut ved Barne- og ungdomspsykiatriskavdeling.
 • Hilde Lillian Lande, spesialist i klinisk pedagogikk ved Barne- og ungdomspsykiatriskavdeling.
 • Seksjonsleder Torun Valø Balchen vil holde en kort innledning og en kort avslutning på det hele.

Varighet:

28,11 minutter.

Hør hva direktørene har å si om pasientsikkerhet

I Vestre Viken har vi 8 klinikker. I videoene under kan du høre hva klinikkdirektørene i Vestre Viken har å si om hva som er viktig for dem og deres klinikk når det gjelder pasientsikkerhet og Pasientsikkerhetsuka 2020.

Du kan se alle videoene i én fil, eller en og en video hver for seg.
Klikk på bildene eller lenken for å høre hva klinikkdirektørene vektlegger i pasientsikkerhetsarbeidet.

Bilde av alle klinikkdirektørene i Vestre Viken HF. 


   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Bærum sykehus.  

   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Drammen sykehus.  


   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Kongsberg sykehus.  


   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Ringerike sykehus.  


   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Medisinsk diagnostikk.  


   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Prehospitale tjenester.  


   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Psykisk helse og rus.  


   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Intern Service.  


   

Presentasjon av arbeider som bidrar til pasientsikkerhet

Det foregår mange ulike forbedring-, utviklings- og forskningsarbeider i Vestre Viken. Det er nyttig å dele erfaringer og resultater fra disse.

Posterutstilling

Nå kan du gå på digital posterutstilling fra «sofakroken». Ansatte er invitert til å dele egne arbeider som bidrar til pasientsikkerhet i denne posterutstillingen.

Du kan se alle posterne samlet i en PDF og dere kan velge ut en eller flere postere for refleksjon og diskusjon avhengig av hvilke temaer som er aktuelle for deg og avdelingen din.

Bilde av forsiden til PDFen for posterne. 

Her kan du laste ned PDF med alle posterne fra Pasientsikkerhetsuka 2020

Filmer med forbedringsarbeider

Her presenteres flotte og spennende arbeider som fremmer pasientsikkerhet i filmer á 3 minutter.

Hver av filmene kan sees enkeltvis. Du kan se dem på egenhånd eller som utgangspunkt for dialog med kollegaer.

Varighet:

3 minutter per film.

Filmene:

Ringerike sykehus: Pasientsikkerhetsarbeid i forbindelse med vaksinering på Pediatrisk poliklinikk.
(Denne filmen er kun tilgjengelig på intranettet på grunn av personvern).

Avslutning av Pasientsikkerhetsuka 2020 – fredag 16. oktober kl. 11:00

Vinnere av posterkonkurransen:

Posterjuryen har fattet sin beslutning og Lisbeth Sommervoll annonserer posterprisvinnerne i videoen under.
Lisbeth Sommervoll avslutter Pasientsikkerhetsuka 2020 med å annonsere vinnerne av posterpriskonkurransen, oppsummere ukas program og peke ut retningen for videre pasientsikkerhetsarbeid. 
Se filmen med presentasjon av vinnerne her


Administrerende direktør refererer til flere verktøy som kan benyttes i det videre pasientsikkerhetsarbeidet:
NB! Lenkene til Samvalg og 4 gode vaner går til Vestre Vikens intranett og er derfor kun tilgjengelige for ansatte.~! 
Grønt kors 2: finner du mer informasjon i Vestre Vikens eHåndbok.
Varighet:
10 minutter
Pasientsikkerhetsvisitter

Pasientsikkerhetsvisitter og -vandringer gjennomføres fysisk på utvalgte seksjoner, med et begrenset antall inviterte deltakere. Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll, fagdirektør Ulrich Spreng og kvalitetsjef Hanne Juritzen møter medarbeidere og ledere på utvalgte avdelinger for dialog om pasientsikkerhet med hensikt å bidra til en åpen pasientsikkerhetskultur.


  

​​​
​​

​​
​​
Fant du det du lette etter?