Pasientsikkerhetsuka

Vestre Vikens ansatte arbeider med pasientsikkerhet og kvalitet gjennom hele året. Pasientsikkerhetsuka er en uke hvor arbeidet med pasientsikkerhet blir vist fram og delt med kolleger og andre interesserte for å spre ideer og inspirasjon om hvordan arbeide konkret med pasientsikkerhet.

Hensikten med Pasientsikkerhetsuka er å øke dialog og åpenhet om pasientsikkerhet, og spre informasjon om hvordan vi arbeider med dette. Pasientsikkerhet skal være tilstede i de ansatt​​es bevissthet hele tiden, men i denne uka er det ekstra oppmerksomhet på dette.

   

Vestre Viken arrangerer pasientsikkerhetsuke for tredje gang høsten 2021​​​

Tema for Pasientsikkerhetsuka 2021 er Helhet og sammenheng.​

 ​​​​
Målgruppe er Vestre Vikens ansatte, i tillegg blir foredrag og annet digitalt materiale lagt på internett til glede for våre pasienter, brukere, samarbeidspartnere og andre interesserte.

 
Pasientsikkerhetsuka 2021 går av stabelen 18.–22. oktober.

 ​
Det legges til rette for pasientsikkerhetsvisitter, lokale foredrag og «vandringer»/omvisning. Mye av materialet blir tilgjengelig digitalt gjennom filmer av foredrag og posterutstilling. Ledere og ansatte kan benytte materialet til å skape refleksjon og dialog om hvordan vi arbeider med å fremme helhet og sammenheng i helsetjenesten. Faglig refleksjon og felles møter i seksjonene kan legges inn i kalendere.

 
Nærmere informasjon om program med faglig innhold vil bli presentert på denne siden etter hvert som det blir klart.


​​​Program Kongsberg sykehus


Program Kongsberg sykehus mandag 18. oktober

Grunnet Covid-19 er dette programmet kun for inviterte deltagere og gjester.  

09:00–10:00 Pasientsikkerhetsvisitt KMD, avd. Bilde KS 
10:15–11:15 Pasientsikkerhetsvisitt Dialyseenheten 

11:30–12:00 Lunsj

12:00–14:00 Faglige innslag med fokus på pasientsikkerhet og forbedringsprosjekter 

 • Innledning ved klinikkdirektør

Presentasjon av forbedringsprosjekter og satsningsområder i klinikken

 • A-team
 • Elektroniske tavlemøter
 • Fra seng til stol i akuttmottak
 • Bruk av Telemedisin på dårlig nyfødt
 • Bruk av ISBAR
 • Nytt SIM-senter

14:00–15:30 Offisiell åpning av Akuttmottak og Simuleringssenter
ved administrerende direktør Lisbeth Sommervoll – inviterte gjester
Åpning av nyoppusset akuttmottak
Nytt Simuleringssenter

Media vil være til stede ved offisiell åpning
​​

Program Psykisk he​lse og rus


Program Psykisk helse og rus tirsdag 19. oktober

Enkelte av de planlagte lokale aktivitetene gjennom uka:
 • Felles for alle avdelinger: Tilrettelegging for visning og diskusjon av felles digitalt program, VV
 • BUPA: Oppstart læringsnettverk i kontinuerlig forbedring
 • ARA: Undervisning i HLR for pasienter og kameratredning med Naloxon nesespray
 • RDPS: Fokus på implementering av FACT seng og quizkonkurranse
 • KDPS og DDPS: Internrevisjoner
 • ADPS: Faglunsj
 • BDPS: Rebus med tema «Pakkeforløp»
 • Blakstad: Tilbud om treningsprogram for pasientene i alle seksjonene på sykehuset

Grunnet Covid-19 er dette programmet kun for inviterte deltagere og gjester.

08:30–09:30 Pasientsikkerhetsvisitt DDPS, poliklinikken Konnerud (POLK) FACT
10:00–11:00 Pasientsikkerhetsvisitt BUPA, Utredningsseksjonen, Valbrottveien

Faglig program Konferansesal Habilitering, Konggata 51, Drammen

11:30–12:00 Oppsummering pasientsikkerhetsvisitter m/lunsj
ved Hanne Juritzen, kvalitetssjef og Ulrich Spreng, fagdirektør

12:00–12:05 Velkommen ved Kirsten Hørthe, klinikkdirektør PHR

12:05–12:25 Kongsberg BUP og FoU 
ADHD-FoF – et deltakende aksjonsforskningsprosjekt i BUPA om involvering av barn og ungdom i behandling av ADHD ved Elin Håkonsen Martinsen, overlege KBUP, ph.d, Anne Faugli, forsker BUPA, ph.d, og Nina Helen Mjøsund, forsker FoU, ph.d

12:25–12:45 PSYA Blakstad 
Utarbeidelse av dokument for grunnleggende miljøbehandling
ved Gudrun Breistøl, nestleder VV Brukerutvalg, Jan Hammer, spesialrådgi​ver og Sondre Sperle Engebretsen, klinikkoverlege

12:45–13:05 PHR 
Monitorering av pasientforløp: Rapporteringsverktøy til bruk for oppfølging av pakkeforløp i psykisk helse og rus ved Hedda Hellkås, prosjektkoordinator pakkeforløp PHR

13:05–13:10 Pause

13:10–13:35 Forsknings- og utviklingsenheten, PHR
Risikofaktorer for selvmord i høyrisikopopulasjoner: Fra statisk til dynamisk tenkning
ved Wenche Ryberg, forsker og Roar Fosse, forsker, FoU 

13:35–13:55 ADPS - Døgnseksjon Sikta
Muntlig rapport inneholder sentral og relevant informasjon
ved Marit Lillebostad, psykiatrisk sykepleier/fagutvikler 

13:55–14:00 Kort oppsummering og takk for i dag ved Kirsten Hørthe, klinikkdirektør


Program Ringerike sykehus

Forslag til aktiviteter gjennom uka:
Tema Pasientsikkerhet hver dag i alle seksjoner 
Lokale ledere i klinikk Ringerike sykehus oppfordres til å ta opp temaet pasientsikkerhet på allerede oppsatte møter, så som morgenmøter, undervisninger/fagdager og fagmøter
 • Vise hele eller deler av det digitale programmet
 • Diskutere/gjennomgå hendelse i avdelingen – enten uønsket hendelse eller noe dere taklet råbra. Eksempelvis bruke «5 x hvorfor»
 • Grønt kors
 • Høre og diskutere podden «Råbra! Om å evaluere med positivt fortegn» Podkast 20 min https://pod.space/helseaktueltsnakkesmednakstad​
 • Diskutere postere (digital posterutstilling, 2 bidrag fra RS)
 • På avdelingsplan eller klinikkplan: Gjennomgå verktøyet «Snakk om forbedring»

Lokale postere med i posterkonkurransen i Vestre Viken vil henge i glassgangen på RS samt på HSS hele uka.

Program onsdag 20. oktober på Ringerike sykehus

Visning av digitalt program i glassgangen gjennom dagen
Drop-in oppmøte

Program onsdag 20. oktober på Hallingdal sjukestugu

Grunnet Covid-19 er dette programmet kun for inviterte deltagere og gjester 

08.30-09.30 Pasientsikkerhetsvisitt på sengeavdeling

09.45-10.45 Pasientsikkerhetsvisitt PHT Ambulanse
(mulig rekkefølge på pasientsikkerhetsvisitter blir byttet – se informasjon fra egen leder)

Omvisning og lunsj

13:00–15:30 Faglig program, kantinen, HSS 
med inviterte fra VV inklusive tverrgående klinikker samt representanter for kommuner. Media vil være til stede

13:00–13:20 HSS –​ arena for helhetlig pasientforløp mellom sykehus og kommune v/Rune Rindal, seksjonsoverlege HSS og Britt Inger Liahagen, avdelingssykepleier sengepost​​

13:20–13:40 Samhandling med VV sett fra kommuneperspektivet v/ Geir Strømmen, samhandlingsleder i Hallingdal

13:40–14:00 Kartlegging av Covid-19-pasienter i Hallingdal v/ Leif Andre Viken, fysioterapeut HSS

14:00–14:20 Pause

14:20–14:40 Samhandling i psykiatrien: FACT i Hallingdal – ett års erfaring v/ Thomas Fischer-Vieler, overlege og Bente Brundtland, teamleder

14:40–14:50 «Samhandling i barne- og ungdomspsykiatrien: Dialogbasert inntak og Prosjekt FACT Ung» v/Lena Rotebakkdokken, teamleder

14:50–15:00 «Refleksjoner fra brukerrepresentanten», Jan Helge Tuv, brukerrepresentant 

15:00–15:30 Avslutning v/May Janne Botha Pedersen, klinikkdirektør


Program Drammen sykehus

Program Drammen sykehus

Aktiviteter i vestibylen 
 • Hva er viktig for deg 
 • Smittevern
 • Snakk om forbedring 
 • Brukermedvirkning
 • Brukerundersøkelse knyttet til innføring av digitale tjenester
 • Reklamefilm "Jeg elsker Drammen sykehus – Min arbeidsplass"

Medisin 3 lager Kahoot som sendes ut til alle avdelinger.
Lytte på Podkast: "Råbra"

Program Drammen sykehus torsdag 21. oktober

Grunnet Covid-19 er dette programmet kun for inviterte deltagere og gjester.  

09:00–10:00 Pasientsikkerhetsvisitt – Kirurgisk post 1

10:15–11:15 Pasientsikkerhetsvisitt – Medisinsk post 3 

11:20–12:00 Oppsummering pasientsikkerhetsvisitter m/lunsj 

Faglig program 12:00–14:30 (Sted kommer) 
12:15–12:20 Velkommen v/ Britt Eidsvoll, klinikkdirektør 

12:20–12:35 Samarbeid i overgang fra barn–ungdom–voksen v/ NRH/Barne- og ungdomsavdelingen

12:35–12:50 Trygg i svangerskap – Trygg i barseltid v/ Stine Linn Aasebø, DDPS og Drammen kommune

12:50–13:00 Silverteam – AKU DS – Jørn Einar Rasmussen, seksjonsoverlege Ort LIS  Leger DS
13:00–13:20 Rådgivende Medisinskfaglig utvalg – LSU Drammen v/ Jan Robert Grøndal, PKO og Madli Indseth

13:20–13:30 Bedre utskrivningsprosess ved bruk av video? v/ Espen Bjørknes, rådgiver (Med) NRH

13:30–13:50 Digital hjemmeoppfølging av pasienter med KOLS?

13:50–14:00 Samhandling og kunnskapsdeling da pandemien traff oss v/ Kristin Lindtvedt, seksjonsleder ØNH Hørselsentral DS

14:00–14:20 Under arbeid

14:30–15:30 Pasientsikkerhetsvisitt – KIS 

15:45–ca. 18:00 Kveldsvandring med administrerende direktør på Nevrologen, Dialysen, AKU, Røntgenavdelingen.Program Bærum sykehus

Alle faste møter (morgen, fagdager, personal mv.) omhandler pasientsikkerhet, case etc.  Hver seksjon lager plan.

 • Diskutere postere/filmer
 • Diskutere en situasjon som gikk bra – eksempelvis bruke «5x hvorfor»
 • Bruke «Råbra! Om å evaluere med positivt fortegn» https://pod.space/helseaktueltsnakkesmednakstad​
 • VV Grønt Kors – Pasientsikkerhet hver dag –  i alle seksjoner

Kveldsvandring v/klinikkdirektør 19.10 kl. 16–18
Kontinuerlig forbedring – workshop 21.10 i Auditoriet etter lunsj
Ledermøtet og Allmøte denne uka med tema pasientsikkerhet
Klinikkens kvalitetsutvalg 21.10: «Snakk om forbedring»


Faglig program Bærum fredag 22. oktober

Grunnet Covid-19 er dette programmet kun for inviterte deltagere og gjester.  

08:00–09:00 Pasientsikkerhetsvisitt, Klinikk for intern service, Seksjon Renhold og tekstil
09:00–11:30 Pasientsikkerhetsvisitt Generell indremedisinsk seksjon
                      Pasientsikkerhetsvisitt Ortopedisk avdeling

Faglig program i auditoriet 

12:00–12:30 Velkommen v/ Trine Olsen klinikkdirektør 

Utdeling av pris for beste forbedringsarbeid

12:30–13:30 15 måneder med Covid-19 ved Bærum sykehus. 

Betydningen av lokal forskning under pandemien v/ overlege Marius Myrstad.

Digital hjemmeoppfølging og brukerstyring

Sårtjenester
 • Hva er viktig for pasienten? v/ brukerutvalgsrepresentant Mark Miller
 • Sårkonsultasjoner i samarbeid med kommunen v/ Anita Olsen KIR seng og Lisbeth Løining KIR POL

Avstandsoppfølging for pasienter med IBD (Inflammatory Bowel Disease) v/ IBD-sykepleier/fagutviklingssykepleier Lise Sveen og seksjonsoverlege Svein-Oskar Frigstad

13:30–13:45 Pause

13:45–14:25 «Varig forbedring av praksis – kontinuerlig forbedring»
Improvement speed updates fra avdelinger på Bærum sykehus
 • Fallforebygging – MGSR –​ Fagutviklingssykepleier Nina T Johnsen
 • Aktiv overvåkning - cancer prostata – KIRPOL – Urolog Unn Cecilie Kristensen, Sykepleier Ann Elisabeth Evensen​
 • Delirium og kognitiv svikt etter hjerneslag – MGSR – Kst. overlege Håkon Ihle-Hansen
 • Medfører deltakelse på kommunikasjonskurset 4 Gode Vaner vedvarende endring av sykepleieres kommunikasjon med pasienter? – MGEN – Fagutviklingssykepleier Eva Saltrøe
 • «Strukturert  utredning av cervixdysplasi» – GYN/FØDE – Lege i spesialisering Joachim Eikeseth, Overlege Ingvild Sandnes
 • ​Grønt kors ved Sentraloperasjon – AIO OPR –​ Avd. spl Nina Skarseth

​14:25–14:30 Avslutning


​​Alt fra Pasientsikkerhetsuka 2020

I ​år er Pasientsikkerhetsuka digital, med kun noen få stedlige aktiviteter i klinikkene. De stedlige aktivitetene er pasientsikkerhetsvisitt og -vandring, samt presentasjon av faglige arbeider. Deltakere er invitert.

Digital Pasientsikkerhetsuke gir økt tilgjengelighet for alle, og seksjoner og avdelinger kan selv planlegge og delta på aktivitetene slik det passer inn i driften. Bruk eksisterende møtearenaer, faglunsjer, morgenkaffemøter osv. til å skape dialog og refleksjon om pasientsikkerhet – og verdien av møte mellom mennesker!

Aktivitetene du finner i de ekspanderende feltene under er åpne for alle ansatte.

Digitale aktiviteter, videoer og annet materiell presentert på denne siden vil fortsatt være tilgjengelig etter Pasientsikkerhetsuka 2020 er over.

Velkommen til Pasientsikkerhetsuka 2020, med Lisbeth Sommervoll:
   

Bilde fra introfilm med Lisbeth Sommervoll.
 

Klikk på bildet eller her for å se introfilm på YouTube, der administrende direktør Lisbeth Sommervoll ønsker velkommen til Pasientsikkerhetsuka 2020

Hvilken verdi har møte mellom mennesker for pasientens sikkerhet? – sett fra ulike perspektiv

Dette er et foredrag om hvordan en hverdag med høyt aktivitetsnivå, tekniske rutiner, fysisk og sosial distanse setter krav til våre møter med pasienter, pårørende og kollegaer.

Bilde fra video med klinikkdirektør for Bærum sykehus.  

Klikk på bildet eller her for å se video om verdien av møte mellom mennesker   

Foredragsholdere:

 • Lisbeth Sommervoll, administrerende direktør i Vestre Viken.
 • Rune Kløvtveit, leder for Brukerutvalget i Vestre Viken.
 • Beate Nordby Schwensen, seksjonsleder ved Asker distriktspsykiatriske senter (DPS).
 • Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud for Oslo og Akershus.

Varighet:

30 minutter.

Snakk om pasientsikkerhet – 4 gode vaner

I Pasientsikkerhetsuka er det et mål at alle snakker om pasientens sikkerhet.

Materiellet som presenteres om 4 gode vaner kan brukes i dialog om hvordan å skape god kommunikasjon i møte med mennesker. Materiellet består av en kortfilm og tilhørende refleksjonsspørsmål som kan brukes i grupper av ulik størrelse, i seksjonene og avdelingene.

Bilde av helsepersonellet som presenterer 4 gode vaner.
 

Klikk på bildet eller her for å se video på YouTube om «4 gode vaner»

Deltakere i filmen er representanter fra teamet for 4 gode vaner i Vestre Viken:

 • Eva Saltrøe, fagutviklingssykepleier ved generell sengepost på Bærum sykehus.
 • Eva Gravdahl, overlege i palliativ enhet ved Bærum sykehus.
 • Sunniva Johnsen Fisknes, sykehusprest ved Bærum sykehus.
 • Sondre Sperle, Klinikkoverlege for Utvikling ved Psykisk helse og rus.

Varighet:

Film på 9,30 minutter pluss tid til refleksjon og dialog.
   

Refleksjonsoppgaver

I 4 gode vaner deles praktisk kommunikasjon i scenarier som vektes ulikt på ulike steder, tidspunkt og av ulike helseprofesjoner. I presentasjonen med refleksjonsoppgaver for 4 gode vaner har vi stilt spørsmål vi håper kan bidra til refleksjon rundt dette.

Bilde som viser 4 gode vaner. 

Her kan du laste ned presentasjonen med refleksjonsoppgaver for 4 Gode Vaner som PDF

Det digitale møte

Bilde av fire av de som deltar i debatten om det digitale møte. 

Klikk på bildet eller her for å se video på YouTube om «Det digitale møte»

Hvordan påvirkes møtet mellom oss når det skjer på digitale plattformer?

Her møter du engasjerte mennesker som sammen reflekterer om hvordan det er å være ungdom, pasient, behandler og leder i et helsevesen der hverdagen i økende grad digitaliseres. Film fra Ungdomsrådet i Vestre Viken inngår.

Det blir refleksjon rundt fordeler ved bruk av videokonsultasjoner. Hvilke situasjoner kan dette være hensiktsmessig for og når passer det ikke? Hva kan grunnen være til at det passer eller ikke? Deltakerne vil også snakke om egne roller i videokonsultasjoner.

Deltakere i dialogen:

 • Kaja Borgersen, medlem av Ungdomsrådet i Vestre Viken.
 • Ragnhild Revhaug Haugerud, psykologspesialist ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA).
 • Sven Ivar Kokkersvold Olsen, spesialsykepleier ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling.
 • Kim Kristoffer Dysthe, legespesialist og praksiskonsulent.
     

Videokonsultasjoner og muligheten disse gir

Det blir også dialog om psykoedukasjon og gruppeterapi i videokonsultasjoner, og muligheten videokonsultasjoner gir for gjennomføring av gruppebehandling.

Her deltar:

 • Marie Furre, spesial-barnevernspedagog / Dialektisk atferdsterapeut ved Barne- og ungdomspsykiatriskavdeling.
 • Hilde Lillian Lande, spesialist i klinisk pedagogikk ved Barne- og ungdomspsykiatriskavdeling.
 • Seksjonsleder Torun Valø Balchen vil holde en kort innledning og en kort avslutning på det hele.
     

Varighet:

28,11 minutter.

Hør hva direktørene har å si om pasientsikkerhet

I Vestre Viken har vi 8 klinikker. I videoene under kan du høre hva klinikkdirektørene i Vestre Viken har å si om hva som er viktig for dem og deres klinikk når det gjelder pasientsikkerhet og Pasientsikkerhetsuka 2020.

Du kan se alle videoene i én fil, eller en og en video hver for seg.
Klikk på bildene eller lenken for å høre hva klinikkdirektørene vektlegger i pasientsikkerhetsarbeidet.

Bilde av alle klinikkdirektørene i Vestre Viken HF. 


   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Bærum sykehus.  

   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Drammen sykehus.  


   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Kongsberg sykehus.  


   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Ringerike sykehus.  


   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Medisinsk diagnostikk.  


   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Prehospitale tjenester.  


   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Psykisk helse og rus.  


   

Bilde fra video med klinikkdirektør for Intern Service.  


   

Presentasjon av arbeider som bidrar til pasientsikkerhet

Det foregår mange ulike forbedring-, utviklings- og forskningsarbeider i Vestre Viken. Det er nyttig å dele erfaringer og resultater fra disse.

Posterutstilling

Nå kan du gå på digital posterutstilling fra «sofakroken». Ansatte er invitert til å dele egne arbeider som bidrar til pasientsikkerhet i denne posterutstillingen.

Du kan se alle posterne samlet i en PDF og dere kan velge ut en eller flere postere for refleksjon og diskusjon avhengig av hvilke temaer som er aktuelle for deg og avdelingen din.

Bilde av forsiden til PDFen for posterne. 

Her kan du laste ned PDF med alle posterne fra Pasientsikkerhetsuka 2020

Filmer med forbedringsarbeider

Her presenteres flotte og spennende arbeider som fremmer pasientsikkerhet i filmer á 3 minutter.

Hver av filmene kan sees enkeltvis. Du kan se dem på egenhånd eller som utgangspunkt for dialog med kollegaer.

Varighet:

3 minutter per film.

Filmene:

Ringerike sykehus: Pasientsikkerhetsarbeid i forbindelse med vaksinering på Pediatrisk poliklinikk.
(Denne filmen er kun tilgjengelig på intranettet på grunn av personvern).

Avslutning av Pasientsikkerhetsuka 2020 – fredag 16. oktober kl. 11:00

Vinnere av posterkonkurransen:

Posterjuryen har fattet sin beslutning og Lisbeth Sommervoll annonserer posterprisvinnerne i videoen under.
Lisbeth Sommervoll avslutter Pasientsikkerhetsuka 2020 med å annonsere vinnerne av posterpriskonkurransen, oppsummere ukas program og peke ut retningen for videre pasientsikkerhetsarbeid. 
Se filmen med presentasjon av vinnerne her


Administrerende direktør refererer til flere verktøy som kan benyttes i det videre pasientsikkerhetsarbeidet:
NB! Lenkene til Samvalg og 4 gode vaner går til Vestre Vikens intranett og er derfor kun tilgjengelige for ansatte.~! 
Grønt kors 2: finner du mer informasjon i Vestre Vikens eHåndbok.
Varighet:
10 minutter
Pasientsikkerhetsvisitter

Pasientsikkerhetsvisitter og -vandringer gjennomføres fysisk på utvalgte seksjoner, med et begrenset antall inviterte deltakere. Administrerende direktør Lisbeth Sommervoll, fagdirektør Ulrich Spreng og kvalitetsjef Hanne Juritzen møter medarbeidere og ledere på utvalgte avdelinger for dialog om pasientsikkerhet med hensikt å bidra til en åpen pasientsikkerhetskultur.


  

​​​
​​
Fant du det du lette etter?